Zmeny v HR

2018-08-07 16:07:00

Tak ako sa dnešná spoločnosť uberá veľmi rýchlym tempom, tak aj HR prechádza silnou a hlbokou zmenou, ktorá môže ovplyvniť spôsob poskytovania služieb zamestnancom. Spoločnosti sa ponáhľajú, aby vymenili staršie systémy za nové. Prečo?

 

 zmeny_v_hr_1

 

Predstavitelia ľudských zdrojov sú tlačení prevziať významnejšiu rolu v procese toho, aby sa organizácia  “STALA DIGITÁLNOU“, nie len “KONALA DIGITÁLNE“.

Ako teda môžu organizácie samé zmeniť HR  tak, aby fungovalo digitálnym spôsobom a používalo digitálne nástroje či aplikácie na poskytovanie riešení s možnosťami ich neustále inovovať?

Keďže sa postupy digitálneho riadenia a dizajnu agilnej organizácie stávajú ústredným bodom obchodnej stratégie, HR sa zameriava na ľudí, prácu a platformy. Súčasným cieľom je budovanie organizácie budúcnosti. Spoločnosti stále viac zamestnávajú mladých, digitálne zdatných pracovníkov, ktorí sa usilujú robiť veci sami a zdieľať informácie transparentným spôsobom.

 

DIGITÁLNE HR

V priebehu posledných 25 rokov sme boli v tejto oblasti svedkami veľkých zmien. Dnes sú HR tímy pod tlakom, kvôli prepracovaniu pravidiel či re-dizajnovaniu procesov digitálnymi aplikáciami.

Aktuálne spoločnosti ako SAP a Reliance JIO v reálnom čase monitorujú údaje o angažovanosti, nábore, obrate a ďalších opatreniach, ktoré pomáhajú vedúcim firiem robiť rozhodnutia rýchlejšie.

IBM dokonca začala používať nástroje umelej inteligencie, aby poskytla lídrom pravidelné informácie  o tom, ako pracujú ich tímy . Nie je to skvelé? Ponúkajú im možnosť vidieť vzory, ukazujú im príklady, snažia sa ich naviesť, aby sa proaktívne zaoberali coachingom, uznaním a predovšetkým budovaním komunity [Global Human Capital Trends 2016].

 

Autorka Helen Rosethorn sa v istej štúdii vyjadrila, že "digitálnym" sa stalo všetko. Rast spoločností či podnikania je nemysliteľný bez digitálnej transformácie. Možno vyslovene hovoriť o istom „digitálnom darwinizme“, kde sa technológia vyvíja rýchlejšie ako schopnosť človeka učiť sa a prispôsobovať sa. V niektorých oblastiach možno hovoriť o pomalej a čiastočnej zmene, v iných o rýchlej a celkovej.

 

 zmeny_v_hr_2

 

Napriek tomu, že HR systémy založené na cloudových aplikáciách prinášajú organizáciám obrovskú hodnotu, už nie sú považované za dostatočné.

Možno sa vám  táto digitálna transformácia javí značne technologicky. No v jej skutočnej podstate ide o ľudí, vzťahy či pomoc pri budovaní komunít.

 

Je dôležité, aby ste mysleli na svojich zamestnancov. TO ONI  tvoria telo aj dušu vašich spoločností. Poskytnite im možnosti, ako si uľahčiť  prácu. Aplikácie  zamestnancom vedia získať informácie o nových miestach, spoznať firemnú štruktúru, či stretávať sa so svojím tímom online.

 

Komplexná sada aplikácií a nástrojov, ktoré tvoria digitálne riešenia pre kariérny rozvoj či nepretržité učenie, je budúcnosťou. Dôležitý je však cieľ – pomáhať a uľahčovať život nám, ľuďom. Veď predsa, každá doba uskutoční nejaký sen z doby predošlej. No a takáto budúcnosť vyzerá celkom dobre, čo vy na to?

 

autor: Simona Kocholová