RecruitMen & Developium Group je konzultačná a technologická spoločnosť pôsobiaca na viacerých trhoch v Európskej únii. Našou doménou je poskytovanie služieb v oblasti ľudských zdrojov a vývoj aplikácií, ktoré uľahčujú každodenný život HR profesionálov.

Ukážka našich produktov

Online hodnotenie

Posúvame hranice hodnotenia v praxi tak, aby bolo pre klienta ešte zmysluplnejšie, prijateľnejšie a hodnotnejšie. Vytvárame a využívame databázy položiek, generátory položiek a v našich nástrojoch vyvíjame techniky adaptívneho testovania s cieľom poskytnúť najvyššiu kvalitu hodnotenia. Vďaka revolučnému systému adalloc™ sme skrátili čas potrebný na testovanie na úplné minimum.

Applicant Tracking System

Spravovanie náborových stratégií a hľadanie správnych kandidátov patria k najdôležitejším úlohám oddelenia HR. Máte prehľad o svojich dátach? Viete ich počas náboru zamestnancov efektívne využiť? Ušetrite čas, rozpočet i prácu s kandidátmi a získajte konkurenčnú výhodu vďaka nadčasovému náborovému riešeniu.

Lego Serious Play

Vizuálny a interaktívny nástroj, ktorý môže byť použitý rôznorodými spôsobmi na preskúmanie odlišných aspektov každodenného života. Keďže pozitívna psychológia sa zameriava na rozvoj a zlepšenie pozitívnych aspektov života, LSP pôsobí prakticky ako stimulujúci nástroj, ktorý uľahčuje spoločné učenie sa a hlbšie vytváranie zmyslu.