Víťaz ankety LDA 2022 v kategórii Program roka: program "Nie je depo ako depo" spoločnosti Packeta

2023-07-12 11:07:24

Firemný vzdelávací program roka od Packety: Preferuje ľudský kontakt, rešpektuje inakosť a zamestnancov motivuje k väčšej samostatnosti

Image.

Vo svete, kde technológie v mnohom nahrádzajú ľudský kontakt, získal uznanie firemný vzdelávací program od Packety, ktorý stavil práve naň. Jeho účastníci sledovali, učili sa jeden vedľa druhého, nasávali postupy zmyslami, „fyzicky“. Toto sharovanie poznatkov a nezameniteľné navnímanie fungovania iného depa vytvorilo jedinečnú pečať projektu, ktorá znie jednoznačne: osobný kontakt je nenahraditeľný.

 

Firemný vzdelávací program roka 2022, Nie je depo ako depo od Packety učaril odbornej porote v ankete Learning & Development Awards veľkou dávkou človečiny, rešpektu k rozmanitosti a otvoreným zdieľaním. „Keďže vieme, že najväčšie bohatstvo máme ako firma práve v ľuďoch a v ich potenciáli, snažili sme sa priniesť projekt, vďaka ktorému viac prepojíme jednotlivé depá, ich vedúcich a vytvoríme tak prostredie zdieľania skúseností. Veď načo by sa jeden vedúci depa trápil vymýšľaním nového procesu, keď vedúci na inom depe alebo v inom meste to vyriešil pol roka predtým?“ vysvetľuje Rebecca Palkovičová, HR Business Partner – Operations, ako program vznikol.

Cieľom projektu je spojiť manažérov dep, podporiť ich v prinášaní inovácií a nových procesov, ktoré zabezpečia vyššiu efektivitu ich práce. Počas troch dní, kedy sa vedúci z menšieho depa ide pozrieť na depo väčšie, má navnímať a porovnať si procesy a postupy iného depa, zistiť, v akých pracovných postupoch sú rozdiely, v čom konkrétne sa líšia a čo by sa na nich dalo zefektívniť.

Pozitívny feedback

Projekt posilnil spoluprácu medzi jednotlivými depami a chuť hľadať spoločné riešenia v operatívnych situáciách bežnej logistickej praxe. Po absolvovaní 3-dňového pobytu v inom depe mali manažéri v rámci programu vypracovať prezentáciu s konkrétnymi výstupmi. Mimo iné, aj čo ich prekvapilo a prečo bola pre nich návšteva prínosná. „Najčastejšie sme sa stretávali s pozitívnymi feedbackmi, či už na ostatných kolegov, od ktorých sa mohli inšpirovať, či niečo naučiť,“ hovorí Rebecca. „Nechýbalo ani predstavenie návrhov zlepšení a samotná implementácia nápadov na jednotlivých depách v kooperácii so svojimi tímami.“

Zdravá súťaživosť

Učenie sa pomocou tieňovania od seba navzájom môže viesť k súťaživosti medzi kolegami. Nechýba ani medzi depami Packety, priznáva HR Business Partner – Operations. „Doťahujú sa, kto bude mať v danom mesiaci lepšiu efektivitu, či iné parametre, ktoré sledujeme. Táto súťaživosť je však poňatá v tom najlepšom slova zmysle. Veď na konci dňa, máme jediný spoločný cieľ – spokojného zákazníka.“ 😊

Impulz aj realizácia in-house

Nosná myšlienka projektu vznikla na HR oddelení aj vďaka tomu, že pozorne načúvali potrebám kolegov. Následne na jeho tvorbe participovali s logistickým oddelením, regionálnymi manažérmi a manažérom logistiky. Všetko naplánovali a zrealizovali in-house.

 

Image..

 

Zamestnanci si viac veria

Samotní realizátori programu vidia jeho výnimočnosť a prínos v tom, že podporil samostatnosť zamestnancov a vzájomnú prirodzenú spoluprácu. „Medzi kolegami, ktorí dovtedy nemali možnosť spolupracovať, sa vytvorili vzťahy a dnes, bez potreby akéhokoľvek programu, komunikujú a brainstormujú témy, ako a čo vylepšiť, prípadne sa medzi depami aj navzájom navštívia a pomáhajú si riešiť rôzne krízové situácie. Podporilo ich to aj v samostatnosti pri riešení úloh, pričom v minulosti sa často obracali na svojich nadriadených.“

Otvorený inakosti

Program je unikátny aj v tom, že jeho cieľom nie je nastaviť procesy globálne šablónovito v každom depe na Slovensku, ale rešpektuje diverzitu, obojstranný tok informácií a individuálne preferencie, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú efektívne fungujúci celok. „Každý z kolegov je jedinečný, o čom svedčí rozmanitosť jednotlivých výstupov, ale aj samotného riadenia, ktoré je u každého jedinečné a špecifické. Tento prvok nie je dôležitý len v programe, ale aj v samotnom fungovaní, čo by nebolo možné bez dôvery, zdieľania a spolupráce,“ uvádza Rebbeca.

Vízia rozšírenia

Aktuálne pracujú na rozšírení projektu na nižšie úrovne riadenia na svojich depách. „Tešíme sa na nové poznatky, ktoré si kolegovia odnesú a následne implementujú do praxe, čím dokážeme nielen našich kolegov, ale aj Packetu, neustále posúvať vpred.“ Výhra v ankete ich motivuje naplno pokračovať vo všetkých rozbehnutých vzdelávacích aktivitách pre zamestnancov.

Rozvoj ako motivácia

Cieľom spoločnosti Packeta je budovať Lovebrand. Ocenenia potvrdzujú, že sa „bielo-červený balíček“ dostal ľuďom pod kožu. Aj vzdelávací program Nie je depo ako depo prispieva k tomu, aby si značka Packeta udržala status Lovebrandu. Vo firme pracujú so zamestnancami na ich rozvoji, čo podporuje ich dlhodobú motiváciu a sú presvedčení, že spokojný zamestnanec je najlepšou reklamou.

 

Autorka: Adriana Hergott