Nový benefit pre deti zamestnaných rodičov: Menej problémov doma, viac energie a elánu na pracovisku

2022-08-26 10:34:36

Celoživotné vzdelávanie prináša celý rad výhod. Tak pre jednotlivca, ako pre firmu. Personalisti čoraz viac sledujú soft skills, teda mäkké zručnosti. Ich úroveň rozhoduje o našom úspechu na danej pracovnej pozícii. Čo keby sme ich rozvíjali už u detí? Prax ukazuje, že môžu spoznať vlastné ja, svoje silné stránky, prijať vlastné nedostatky, zorientovať sa vo svete, postaviť sa čelom ku konfliktom a nájsť správnu hranicu medzi rešpektom a zdravým sebavedomím. Teraz to rodičom môžete ako zamestnávateľ poskytnúť vo forme nového zamestnaneckého benefitu. Nehovoriac o tom, že raz tieto deti vkročia na trh práce.

Bolo by naivné myslieť si, že s diplomom z vysokej školy si vystačíte po zbytok kariéry. Trh práce sa mení turbulentnou rýchlosťou. Aby ste „v jeho očiach“ boli stále atraktívny, vedomosti, schopnosti a zručnosti je potrebné dopĺňať, rozvíjať a rozširovať. Vzdelávať sa môžete po vlastnej línii. Alebo to vezme do svojich rúk zamestnávateľ či firma, ktorej odovzdávate svoj výkon. Nerozvíjať zamestnancov znamená pripraviť sa o rozvoj vlastného potenciálu.

Zvyšovanie angažovanosti a produktivity zamestnancov, nižšia fluktuácia, nižšie náklady pre firmu, nehovoriac o tom, že kvalifikovaní zamestnanci zlepšujú reputáciu firmy. Vzdelávanie zamestnancov prináša pre chod spoločnosti značné benefity. Rozvoj odborných schopností zamestnancov je obrovským prínosom pre firmu, rozvoj soft skills pomáha jednotlivcom v osobnom raste. A to cítiť aj za dverami officu.

Sladká nevedomosť – nie, ďakujem

Vďaka doplnkovému vzdelávaniu sa dostanete do nového kolektívu, spoznáte podobne zameraných ľudí a získate nové kontakty, podnety, možno priateľstvá. Vzdelávanie a kognitívna aktivita znižujú takmer trojnásobne vznik demencie či Alzheimerovej choroby. Okrem zdravotných benefitov vám doplnenie vedomostí, znalostí a lepšia orientácia v problematike, zdvihne sebavedomie. Najmä staršie ročníky budú aj vďaka vzdelávaniu držať krok s novými technologickými návykmi.

Rozhodujú o vašom výkone

S vystupovaním, štýlom práce, riešením problémov či komunikáciou jednotlivca sa spája súbor zručností, soft skills. Ovplyvňujú aj náš pracovný výkon. Úroveň mäkkých zručností zamestnanca sa často odzrkadľuje na jeho pracovných výsledkoch. Rozvoj jemných zručností presahuje profesijný rozmer a pomáha aj v osobnom živote pri riešení situácií, ktorým čelíme na oboch frontoch – so stres manažmentom, komunikáciou či riešením konfliktov. V závislosti od pracovnej pozície si soft skills čoraz viac všímajú aj personalisti na pohovoroch, čoraz viac zaujímajú zamestnávateľov. Ich level môže rozhodnúť o vašom prijatí do zamestnania. Čo keby boli soft skills rozvíjané už u detí pod vedením odborníka? Túto príležitosť môžete ako zamestnávatelia dopriať deťom svojich zamestnancov – rodičov vo forme zamestnaneckého benefitu.

 

Full Shot Friends Painting Together

 

Príležitosti aj nástrahy

Školenia Soft Skill School reagujú na špecifické výzvy, ktorým sú rodičia pri výchove svojich detí vystavení. „Ako rodič a pedagóg si uvedomujem, že deti rovnako ako dospelí vnímajú neustále zmeny okolo nás a ako dospelí budú žiť vo svete, ktorý prináša obrovské množstvo príležitostí a zároveň nástrah. Je veľmi dôležité pripravovať ich na zvládanie každodenných situácií už teraz, keď sa formujú ako osobnosti, vytvárajú si obraz o sebe, tvoria svoj vlastný systém hodnôt a učia sa komunikovať,“ hovorí Renata Taligová, lektorka jedinečného rozvojového programu.

Nové doba, nové výzvy

Vyrastať v 96-om a teraz je úplne iná káva. Dookola pozerať VHS-ky s Nekonečným príbehom, kŕmiť pištiace Tamagoči vo vrecku riflí na traky, posedávať do tmy na prašiakoch a čítať Bravo. Polovici slov v tejto vete by dnešná mládež nerozumela. Svet sa mení a prináša celkom iné výzvy. Svet, kde TikTok nie sú hodiny, včerajšia Story na Instagrame dnes zapadla virtuálnym prachom a 5 lajkov pod fotkou je spoločenské faux pas. Môže to byť mätúce nielen pre rodičov. „Program prostredníctvom hier a skupinových cvičení pomôže účastníkom získať osobnostné a sociálne zručnosti, ktoré im to značne uľahčia. Po absolvovaní školenia získajú nielen certifikát, ale aj zdravé sebavedomie, rešpekt, psychickú odolnosť, zodpovednosť, pocit spolupatričnosti a objavia svoju jedinečnosť, aby ňou mohli neskôr tešiť seba aj svoje okolie,“ prezradila Zuzana Riglerová, marketingová manažérka projektu.

 

Happy Children Playing Together Outdoors Dancing Around Grass Enjoying Outdoor Activities Having Fun Park Kids Party Friendship Concept

 

Formuje silnejších jedincov

„Po absolvovaní kurzu deti spoznajú lepšie seba samého, osvoja si dôležité hodnoty, sociálnu zodpovednosť a naučia sa vytvárať zdravé vzťahy. Vďaka vhodne zvoleným nástrojom si uvedomia svoje silné stránky, naučia sa empatii, zdieľať svoje obavy, zdolávať prekážky a riešiť konflikty,“ dodáva členka tímu Workshop.sk. Stres manažment, kritické myslenie, sociálne zručnosti a psychická pohoda – to všetko si dokáže dieťa prostredníctvom programu osvojiť.

Podpora v role rodiča

Zamestnanec, ktorý je zároveň aj rodičom, sa snaží nájsť balans medzi rodičovstvom a profesionálnou kariérou. Zamestnávateľ im v tom môže do značnej miery pomôcť rôznymi benefitmi. Popri tých základných, akým je flexibilný pracovný čas či home office, to môže najnovšie byť aj rozvojový program pre deti. Po jeho absolvovaní získajú sebadôveru, naučia sa zdolávať strachy, čeliť im, lepšie sa zorientujú v sebe i vo svete. Budú spokojnejšie, vyrovnanejšie, dokážu vyriešiť viac problémov sami alebo len s minimálnou asistenciou rodičov. To znamená viac kapacity pre rodičov na riešenie pracovných zadaní. A spokojný zamestnanec je koncentrovaným, lojálnym a výkonným členom tímu. Prostredníctvom tohto benefitu podporíte zamestnancov v role rodiča a im tak ostane viac energie a elánu do officu.    

 

Close Up Friends Playing Game

 

Originál z dielne Workshop

Školenia pre deti od 9 do 15 rokov sú ďalším unikátom z dielne Workshop Originals, ktoré zaručujú neokukané témy spracované fundovanými odborníkmi úplne inak naservírované ako zážitok. Sú výsledkom spolupráce platformy slobodného vzdelávania dospelých Workshop.sk, erudovanej lektorky a spoločnosti Developium s takmer 14-ročnými skúsenosťami v oblasti. Kurz sa skladá zo 4 modulov, ktoré vedie skúsená lektorka. Každý workshop trvá pol dňa a stretnú sa na ňom deti v príbuznom veku. Vybrať si môžete z mesačného (4 x poldňový workshop každý týždeň), víkendového (celá sobota a nedeľa) alebo prázdninového programu (flexibilne počas prázdnin). Kde? Soft Skill School je možné zorganizovať u vás vo firme, vo vhodnom priestore vo vašom regióne alebo v priestoroch spoločnosti Developium v Bratislave. Letná škola už naplno beží. Termíny unikátnych kurzov si môžete rezervovať na Workshop.sk.

Chyby nehodnotíme, inakosť je vítaná

Prvé kurzy už prebehli. „Počas zážitkových aktivít sa deti dozvedeli veľa o sebe, o svojej jedinečnosti i vzájomnej inakosti, prekonávali vnútorné bariéry a prijali fungovanie skupiny. Počiatočnú nesmelosť nahradila prirodzená spontánnosť a radosť z objavovania nových vecí. Rodičia si večer odvádzali svoje deti plné zážitkov, čo pre nás bolo zadosťučinením a jasným signálom, že tento program má zmysel a hodnotu, ktorú sme doň cielene vložili,“ teší sa z pozitívnej spätnej väzby lektorka Soft Skill School. Ako vníma projekt samotná účastníčka? „Páčilo sa mi, že sme sa o sebe dozvedeli viac a chyby neboli hodnotené, ani potrestané. Uvedomila som si, že každý je iný a máme sa tolerovať, aj keď napríklad neviem rýchlo čítať alebo behať,“ zhodnotila kurz Camila.

Autor: Adriana Blahová