Vo vzdelávaní dospelých sme pod európskym priemerom: Odborný garant ankety v nej vidí potenciál

2018-11-09 14:46:00

Zárukou nezávislosti a minimalizovania subjektivity v hodnotení ankety Lektor Roka je aj odborný partner, Asociácia lektorov a kariérnych poradcov. Porotkyňa ankety a prezidentka asociácie, Emília Jányová Lopušníková, nám ozrejmila, prečo sa ALKP do spolupráce rozhodla zapojiť a čo je úlohou garanta.

1. Prečo ste sa rozhodli stať sa odborným partnerom ankety Lektor Roka? Ako toto partnerstvo vzniklo?

Zúčastnila som sa prvého ročníka galavečera Lektor Roka. Páčil sa mi spôsob a význam  realizácie myšlienky, ktorá úzko súvisí aj s naším poslaním a zameraním v ALKP.  Zvyšovanie kvality vzdelávania a podpora povedomia o význame lektorskej práce je jednou z možností ako upriamiť pozornosť na význam vzdelávania dospelých v rýchlo meniacej sa dobe. Anketa Lektor Roka  podčiarkuje význam profesionality v tejto oblasti a práve preto asociácia ako stavovská organizácia prijala pozvanie stať sa jej odborným garantom a partnerom.

2. Akú úlohu zohráva odborný partner v tomto projekte? Je akýmsi odborným garantom ankety a celkovo hodnotenia?

Odborný partner môže pripomienkovať a usmerňovať kritériá, na ktorých je založené vyhodnocovanie ankety, v mojom prípade aj z pohľadu lektorov, ktorých ALKP zastupuje. Samozrejme sa stávam súčasťou komisie. Zároveň môžem verejne prehlásiť transparentnosť tejto akcie a hromadne ju šíriť medzi tých, pre ktorých je anketa vytvorená.

3. Podľa mojich informácií ste chceli rozbehnúť podobný projekt, akým je Lektor Roka :) . Mali ste v pláne vytvoriť niečo obdobné? Ako hodnotíte koncepciu Lektora Roka?

Už na historicky prvom workshope ALKP v roku 2012 bola prezentovaná myšlienka vytvoriť formát „súťaže“ o najlepšieho lektora roka, ktorým by sa popularizovalo toto povolanie v neformálnom vzdelávaní dospelých. Celý koncept ankety Lektor Roka vnímam ako jedinečný. Cez slobodnú nomináciu lektora roka, firemného vzdelávacieho programu roka a kouča roka verejnosťou, posudzovanie nominovaných prostredníctvom 15 nezávislých odborníkov, snahu o zachovanie objektivity vyhodnocovania tých najlepších až po formu prejavenia úcty a uznania na galavečere. Navyše v druhom ročníku ankety Lektor Roka celú myšlienku podčiarkuje výborný „environápad“ – vysadiť v nádhernom prostredí Štiavnických vrchov toľko stromov, koľko nominácií bude vyplnených a odoslaných.

4. Zaujímal by ma Váš názor ako odborníka: aký význam má podľa Vás takéto podujatie pre rozvoj a vzdelanie dospelých na Slovensku?

Myslím, že podujatie absolútne popularizuje rozvoj a vzdelávanie dospelých na Slovensku. Je oceňovaná kvalita a snaha lektorov, koučov, tvorcov a realizátorov vzdelávacích programov, ktorí sa snažia o inovatívne prístupy vo vzdelávaní s orientáciou na dosiahnutie cieľov jednotlivcov, firiem a spoločnosti ako takej.

5. Dlhé roky ste v kontakte s lektormi a koučmi a určite veľmi dobre poznáte ich preferencie aj problémy. Predsa len, prinieslo Vám partnerstvo s anketou Lektor Roka nejaké nové inšpirácie a podnety?

Skôr mi to prinieslo potvrdenie, že spoluprácou s ostatnými organizáciami v oblasti sa dá zabezpečiť a podporiť vyššia popularizácia ďalšieho vzdelávania, keďže na Slovensku sa ho zúčastňuje len 5 % dospelých oproti európskemu priemeru 15 – 18 %. Je to tým, že doba je veľmi rýchla. Ak chcú ľudia udržať krok so spoločnosťou, je potrebné vzdelávať sa, rásť profesijne i ľudsky. A ak máme vo vzdelávaní osobnosti, ktoré nám vedia odovzdávať hodnoty, kvalitu a kus seba, je úžasné vzdať im úctu a rešpekt. Vtedy aj špičkový lektor stratí reč a má pocit zadosťučinenia či zmysluplnosti toho, čo robí. Teším sa na spoluprácu! :)