Vhodne zvolená psychometria znižuje riziko odchodu zamestnanca a šetrí firme peniaze

2019-01-21 13:33:00

Nájsť správneho zamestnanca býva  často problémom, ktorý stojí firmy nemalé financie. Personalisti a HR-isti hľadajú rôzne spôsoby, ako si uľahčiť prácu. Jednou z týchto metód môže byť práve psychometria. Prostredníctvom nej merajú rôzne vlastnosti človeka. Veľkým pozitívom je, že táto metóda sa snaží čo najobjektívnejšie posúdiť kandidáta. Veronika Koišová nám priblíži, ako správne vybrať vhodný test a aké benefity pre nás psychometria vo všeobecnosti môže mať.

Na trhu sa nachádza veľké množstvo nástrojov a mnohé z nich sa dajú považovať za naozajstnú psychodiagnostiku, preto je pred samotným výberom testu dôležité uvedomiť si, čo chceme odmerať. Testy fungujú na rôznych princípoch. Veľmi populárne sú rôzne typológie, ktoré sa snažia bližšie odhaliť osobnosť kandidáta, a tie sú aj veľmi často využívané mnohými firmami.

Pre rozvoj a výber zamestnancov je dobré hľadať nástroje, ktoré sú cielene vytvárané pre konkrétny typ pracovného prostredia. Pri takýchto nástrojoch dokážeme výstupy, ktoré zmeriame, reálne prepojiť s praxou,“ hovorí Veronika Koišová zo spoločnosti inmetric.

TEST V KONTEXTE POZÍCIE

Reliabilitavalidita. V jednoduchosti to znamená, že test meria to, čo merať má a robí to spoľahlivo.  Mal  by byť jednoduchý na použitie a aj samotný kandidát by mal vnímať relevantnosť testovania. To, na čo sa testuje, mu musí dávať zmysel v kontexte pozície, v ktorej sa nachádza. Jednoduché, zrozumiteľné. Samozrejme je dôležité, aby to nebolo časovo náročné.

VHODNE ZVOLENÁ PSYCHOMETRIA DOKÁŽE ZÁZRAKY

„Ľudia sú vždy subjektívni, tomu sa nevyhneme, nakoľko každý má iné preferencie a potreby. Práve pomocou psychometrie dokážete výrazne zvýšiť objektivitu pri výbere zamestnancov. Prostredníctvom nej vieme nadobudnúť detailnejšie informácie od kandidátov dokresľujúce celistvý obraz,“  približuje Veronika.

Výsledky z nej zároveň poskytujú cenné informácie využiteľné pri adaptácii zamestnanca, čím  môžeme znížiť riziko odchodov počas skúšobnej doby a šetriť firme finančné prostriedky. Pomáha vybrať ľudí, ktorí majú predpoklad na danej pozícii uspieť a  podávať výkon, ktorý sa od nich očakáva.

ONLINE PSYCHODIAGNOSTIKA JE TRENDY

Aj táto oblasť sa neustále digitalizuje a vplývajú na ňu všeobecné trendy digitalizácie a automatizácie. Budúcnosť psychodiagnostiky môže smerovať k neustálemu zvyšovaniu pomeru využitia umelej inteligencie, ktorá sa už dnes rôznymi spôsobmi využíva napríklad pri vyhodnocovaní videohovorov s kandidátmi.

Žiadna psychometria nám však neposkytne 100 % informácie o kandidátovi, ktorých sa musíme slepo držať. Napriek tomu, že sa neustále technologicky posúvame vpred, správny výber kandidáta je zlomový. Preto je potrebné dať si záležať pri voľbe vhodného nástroja na jeho selekciu.  

Autor: Simona Kocholová

Editor: Adriana Blahová