Veselé ponožky a tancujúcich škrečkov pozná až 96 % Slovákov. Ale akí sú ľudia, ktorí za nimi stoja?

2021-10-19 16:35:05

Vysoká miera rozpoznateľnosti značky a odvaha poukázať aj na menšinové témy náborový proces Dedolesákov zjednodušuje. O spokojnosť svojich zamestnancov sa však aktívne starajú. Kamil Reľovský, HR riaditeľ spoločnosti Dedoles, nám prezradil, ako ich zamestnanecká starostlivosť vyzerá. Zjavne dobre, keďže firma zaznamenala aj v čase koronakrízy prudký nárast a svoje rady rozširuje. Stovky zamestnancov na rôznych pozíciách má prístup k vzdelávaniu, vlastnej knižnici, širokej ponuke benefitov a majú priestor slobodne vyjadriť svoju jedinečnosť.

 

Kamil Reľovský (1)

Na otázky odpovedá Kamil Reľovský, HR riaditeľ spoločnosti Dedoles.

 

 „Veselé ponožky, čo nemajú páru“ sa naozaj pýšia nápaditým dizajnom. Navrhovala pre vás poľská aj nemecká dizajnérka, slovenský manželský pár. Návrhy Slovákov patrili k najúspešnejším. Aké nároky by mal spĺňať dizajnér, ktorý chce navrhovať Dedoles produkty?

Dedoles si za relatívne krátky čas vytvoril rozpoznateľný vizuálny štýl. Pri tvorbe nových produktov je pre nás dôležité stavať na tomto základe. Dizajnér by náš štýl mal vedieť identifikovať a pracovať v jeho súlade. Zároveň vnímame ako veľké plus, keď ľudia prichádzajú s vlastnými nápadmi ako robiť dizajn lepšie, ako inovovať, ako prinášať nové spôsoby spracovania napríklad potlačí či strihov alebo hľadajú zaujímavé materiály. To všetko s ohľadom na zákazníka tak, aby na konci procesu vznikol produkt, v ktorom sa budú ľudia cítiť príjemne a komfortne.

 

Je na Slovensku dostatok šikovných dizajnérov?

Myslíme si, že Slováci sú veľmi šikovní. Dokazuje to tiež fakt, že niekoľko dizajnérov, nielen z textilnej oblasti, sa veľmi dobre uchytilo aj vo veľkých zahraničných firmách. Na jednej strane je to krásny úspech, na strane druhej by bolo super, keby mali viac príležitostí aj u nás na Slovensku. A práve túto možnosť im dáva Dedoles. Čo sa týka konkrétne textilných dizajnérov, ročne končia tento odbor na vysokej škole traja až štyria dizajnéri, takže je naozaj otázne, či je to veľa alebo málo.

 

Ak by som sa chcela uchádzať napríklad o miesto dizajnéra u vás, čo všetko by ma v rámci náborového procesu čakalo?

V prvom kroku hodnotíme skúsenosti a ukážky prác prostredníctvom CV a dizajnérskeho portfólia. Ak sa nám uchádzač zdá vhodný, postupuje do fázy kreatívneho zadania, kedy vypracuje nami zadanú úlohu a pripraví skúšobný návrh konkrétneho produktu. Do ďalšieho kola postupujú úspešní uchádzači, ktorých voláme na pracovný pohovor.

 

Spoločnosť Dedoles sa dostala do povedomia ľudí škrečkami v ponožkách tancujúcimi na chytľavú melódiu. Reklama na úrovni rozpoznateľnosti prevýšila dokonca Alza mimozemšťana. Pozorujete, že tento výrazný marketingový prvok má nejaký vplyv na záujem ľudí pracovať pre vás?

Ľudí na pracovnom trhu je vo všeobecnosti menej. Niektoré pozície sa nám aj napriek tomu darí napĺňať pomerne úspešne a rýchlo. Sú však špecifické pozície, napríklad na oddelení IT, ktorých zaplnenie si vyžaduje dlhší čas a dôslednú prípravu. Vysoká miera rozpoznateľnosti našej značky však určite tieto náborové procesy zjednodušuje. Cítime, ako ľudia na meno spoločnosti okamžite reagujú.

 

Skrecky3 02

 

V priebehu roka plánujete navýšiť počet zamestnancov viac ako dvojnásobne, na 800 až 900, máte desiatky otvorených pozícií, a to v časoch koronakrízy. Takýto rast predstavuje zaiste nápor na HR oddelenie. Využívate nejaké smart technológie, ktoré vám s jeho manažovaním pomáhajú?

Áno, firma rastie a s ňou aj potreba nových posíl. Každý deň nám prichádza veľké množstvo reakcií a životopisov. A s celým výberovým procesom až po onboarding zamestnanca je spojených veľa úkonov a procesov, ktoré treba mať dobre zmanažované. V tomto smere nám pomáhajú predovšetkým dva nástroje - projektový systém Asana a Nalgoo, ktorý využívame práve na fázu náboru.

 

Zaujala ma aplikácia na manažovanie náboru. Čo vám v praxi prináša jej používanie?

Pomáha nám mať prehľad o každom kroku, ktorý sa deje s uchádzačom. Zároveň si vieme v rámci tímu efektívne zdieľať potrebné informácie. Nalgoo dokáže šikovne prepojiť reakcie na rôzne druhy pozícií, a tak vidíme celú históriu reakcií kandidáta. Taktiež nám umožňuje priradiť kandidáta na akúkoľvek inú pozíciu, trackovať si jednotlivé kroky výberového procesu – od prescreeningu až po ponuku. Radi využívame aj možnosť vlastných personalizovaných šablón, ktoré nám pomáhajú urýchliť komunikáciu s uchádzačmi. Na druhej strane nám umožňuje robiť operatívne aj strategické rozhodnutia vďaka nástroju tvorenia štatistík a rôznych reportov z už existujúcich dát.

 

Počas niektorých období, napríklad v predvianočnom čase, ste predpokladám zažili zvýšený objem objednávok. Posilnili ste nejako rady svojich zamestnancov, aby to kapacitne zvládali? Prípadne ako ste túto situáciu riešili?

Štandardne naberáme počas sezóny viac ľudí, najmä do nášho skladu. Tento rok na jeseň otvárame dokonca nový sklad s rozlohou 15 500 m2 v industriálnom parku v Senci. Zvýšený nápor začína ale oveľa skôr, už na jeseň, a následne, aj s príchodom Black Friday, začíname posilňovať naše rady o ďalších pracovníkov. Aktuálne však prijímame desiatky ľudí aj na rôzne TPP pozície, či už ide napríklad o administratívu, produktové oddelenie alebo spomínané informačné technológie.

 

Zhruba polovica zamestnancov pracuje v logistickom centre v Pezinku. Tím sa však stále rozrastá. Časť zamestnancov sa presunula do nových priestorov v Bratislave. Aké oddelenia tu sídlia?

Do nových kancelárií sme sa sťahovali v máji tohto roku. Vďaka nášmu prudkému rastu sme museli v relatívne krátkom čase nájsť pracovné priestory pre približne 180 pracovníkov a tak sme hľadali pre nás vhodné riešenie. Rozhodli sme sa pre prenájom priestorov v budove CBC II o výmere 1 200 m2. V prípade ďalšieho rastu sme pripravení tieto priestory v budúcnosti ešte rozšíriť. Na novej adrese aktuálne sídli napríklad HR oddelenie, produktový tím, IT a marketing.

 

5woq F6a

 

Koronakríza podľa rastúcich čísel zamestnancov zjavne nezasiahla rast firmy. Je niečo, s čím ste sa museli v jej dôsledku pasovať?

Aj napriek koronakríze sme zaznamenali prudký rast, a to v mnohých oblastiach. To si vyžaduje neustály rozvoj procesov, nasadenie pokročilejších IT systémov, automatizácie do skladu atď. Na neustále zmeny sa musíme vedieť rýchlo adaptovať. Riadiť firmu s takmer 500 zamestnancami je iné ako riadiť firmu s 30-timi. Okrem toho, väčšina nových kolegov prišla do Dedoles v čase lockdownu, čo bolo náročnejšie na ich adaptáciu, keďže s kolegami sa nevedeli stretnúť osobne. Postupne po uvoľnení opatrení sa ale situácia zlepšila a mnoho tímov už stihlo absolvovať aj teambuilding, aby sa kolegovia navzájom spoznali.

 

Dedoles pôsobí navonok ako dynamická firma, ktorá prichádza neustále s niečím novým. Ak chceme, aby zamestnanci držali krok s novonastolenými zmenami, mali by dostať adekvátnu možnosť na rozvoj a vzdelávanie sa, aby si novinky osvojili a boli konkurencieschopní. Prezradíte, ako to vyzerá vnútri firmy, napríklad aj z pohľadu vzdelávania?

Na oblasť vzdelávania kladieme v Dedoles veľký dôraz. A to nehovorím len o jazykovom vzdelávaní. Naši kolegovia si môžu rozširovať svoje vedomosti aj v ďalších oblastiach, ako sú napríklad IT, marketing, MS Office... Zároveň sme pre tých, ktorí sa chcú skôr venovať samoštúdiu, vytvorili v bratislavskom office knižnicu, ktorú neustále rozširujeme. Kolegom dávame priestor aj na rozvoj svojich soft skills a hard skills v rámci rôznych školení.

 

Aké formy ich rozvoja u vás najlepšie fungujú?

Aktuálne sa u nás stále veľa vzdelávacích aktivít realizuje online formou. Skvele nám funguje už spomínané samoštúdium (ak sa niečo potrebujeme naučiť), v rámci ktorého si aj posunieme zaujímavé informácie v rámci tímu alebo aj naprieč jednotlivými oddeleniami. Pomáha nám skúšanie či testovanie noviniek v práci, denne, on-the-job. Poskytujeme si pravidelnú spätnú väzbu -  aj toto je výborný a nevyhnutný spôsob, ako sa neustále zlepšovať. Navzájom si pomáhame a učíme sa od druhých, aktívne vyhľadávame nové trendy, ktoré zlepšia prácu nás alebo našich kolegov.

 

Nedávno ste svoje rady posilnili o manažéra udržateľnosti. Čo si od tohto postu sľubujete?

Ak chceme robiť udržateľný biznis, musíme tému udržateľnosti zakomponovať do našich každodenných činností, počnúc tvorbou produktov, výberom vhodných materiálov, dodávateľov, transportu, riešením odpadového hospodárstva, ale aj to, ako sa staráme o našich zamestnancov, aby boli u nás spokojní. Úlohu manažéra udržateľnosti je práve koordinácia týchto činností, hľadanie riešení, ako sa môžeme zlepšovať, posilňovanie povedomia o udržateľnosti medzi zamestnancami. Do jeho kompetencie patrí aj CSR, teda rôzne projekty zamerané na boj s klimatickou krízou, ochranu životného prostredia, venujeme sa aj podpore zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí.

 

Vovworoq

 

Dedoles – to sú nekonvenčné produkty. Akí sú však ľudia, ktorí za nimi stoja – zamestnanci?

Podobne ako náš slogan pre veselé ponožky – každý je iný, no spolu tvoríme dokonalý tím. Dedolesáci majú však jeden spoločný menovateľ – chuť do života a svojej práce, ochotu sa neustále zdokonaľovať, a tak posúvať aj svojich kolegov. Je to taký živý organizmus, kde jeden článok inšpiruje ďalší, ten zase ďalší a takto sa dokážeme neustále rozvíjať a rásť. S nami rastie aj naše produktové portfólio, ktoré je také odvážne ako jeho autori. U nás sa kreativite a fantázii medze nekladú. A nakoniec, aktuálne sme na 21 európskych trhoch. A Európou to, dúfame, nekončí, práve naopak :)

 

Niektorí manažéri razia názor, že je lepšie firemnú kultúru dizajnovať ako ju nechať samovoľne sa formovať. Ako je to aktuálne u vás v Dedoles?

Aj napriek tomu, že sa počtom zamestnancom už blížime ku korporátu, naše hodnoty vyzdvihujú jedinečnosť každého Dedolesáka. Rozumieme tomu, že z Dedoles sa stala silná značka, veď dnes nás už pozná takmer 96 % Slovákov, preto sa snažíme túto našu silu využiť aj pri témach, do ktorých sa možno iným značkám nechce ísť, pretože by museli vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Naposledy to bola podpora menšín, s ktorou sa stotožňovali aj naši zamestnanci a dokonca boli hrdí na to, že pracujú v spoločnosti, ktorá sa otvorene hlási napríklad k podpore LGBT+ komunity. Myslíme si preto, že kandidáti o prácu v Dedoles sa k nám hlásia aj preto, že vidia, aké hodnoty zastávame a stotožňujú sa s nimi.

 

Ak by ste mali firemnú kultúru Dedoles vyjadriť vizuálne, ako by takýto obraz vyzeral?

Veľmi zaujímavá otázka, nikdy sme sa nad tým takto nezamysleli. Určite by ale z obrazu mala byť cítiť dynamika, vášeň pre to, čo robíme, hravosť a veselosť. A samozrejme, mal by byť ten obraz farebný a pestrý, ako sú aj naše Dedoles produkty.

 

Spoločnosť pôsobí v 21 krajinách. Máte nejakú vedomosť, že v zahraničí fungujú iné HR či náborové stratégie ako u nás?

Momentálne pôsobíme v 21 krajinách, no väčšinu z nich pokrývame zo Slovenska a nedávno sme otvorili centrálu v Českej republike. Myslím si, že slovenský a český trh sú si veľmi podobné, a to aj z hľadiska náborového procesu.

 

Autorka: Adriana Hergott