Vek je len číslo: Odhoďte predsudky a predíďte súboju medzi generáciami

2019-08-23 16:21:00

Práca recruitera zahŕňa hodiny telefonických rozhovorov a osobných stretnutí s kandidátmi, ktorí sa hlásia na voľné pracovné pozície. Nájsť medzi nimi tých správnych ľudí je jedno z najzložitejších a zároveň najpodstatnejších kritérií, od ktorého závisí rozbehnutie a udržanie úspešného biznisu. Aká je vaša stratégia pri hľadaní kvalitných zamestnancov? V prvom rade by ste ich nemali posudzovať a nálepkovať na základe veku.

Premietnite si v mysli niekoľko svojich posledných pohovorov či pohovory svojich kolegov a odpovedzte si na otázku: „Pozorujem tendenciu vyberať prevažne mladých ľudí?“ Za posledných 10 rokov sa staršia generácia stáva pri výberových konaniach stále viac prehliadaná a do zamestnaní prijímame hlavne mladých a energických ľudí. Na prvý pohľad sa môže zdať takáto stratégia efektívna, avšak čo ak kombináciou rôznych generácií v tímoch vyťažíte viac?

Než sa začneme zamýšľať nad tým, ako sa zbaviť generačných stereotypov v procese náboru alebo pri tvorbe tímu, prečítajte si, v čom sa jednotlivé vekové kategórie líšia.

 

Generácia Baby boomers

V zahraničí,  predovšetkým v Amerike, sa slovné spojenie „baby boomers“ spája s generáciou ľudí, ktorí sa narodili počas ekonomickej prosperity po druhej svetovej vojne. Slovo „boom“ pritom vykresľuje veľký nárast počtu detí. Na Slovensku je však známejší názov Husákove deti, ktorý vyjadruje silnú populačnú vlnu v Česko-Slovensku.

Z pohľadu sveta práce ide o tvrdo pracujúcich a veľmi obetavých ľudí. Avšak často ich môžeme vnímať aj ako tých, ktorí majú strach zo zmien a nových technológií. Napriek tomu to nemusí platiť vždy. Zamyslime sa, koľkí z nás máme rodičov alebo starých rodičov, ktorí sledujú technologické trendy a používajú Facebook?

 

Generácia X

Generácia X je inak nazývaná aj sendvičová generácia, nejde však o žiadnu skupinu jedákov. Názov sendvič poukazuje na ohraničenie tejto generácie dvomi výrazne sa odlišujúcimi skupinami, a to už spomínanou Generáciou Baby boomers a skupinou Mileniálov. O generácii X sa hovorí, že nie je tak technologicky zručná ako generácia mileniálov a nepracuje až tak tvrdo ako generácia Baby boomers. Je pre nich charakteristické predovšetkým to, že sa snažia nájsť balans medzi súkromným a pracovným životom. Zamestnanci tejto generácie teda zvyčajne nie sú ochotní pracovať na úkor vlastnej rodiny.

 

Mileniáli – generácia Y, Z

V súčasnosti možno hovoriť o generácii, ktorá výrazne hýbe svetom biznisu. Zaraďujeme sem generácie Y a Z. Generácia Y zahŕňa staršiu skupinu mileniálov, ľudí narodených medzi rokmi 1981 a 2000.  Naopak, generácia Z alebo tzv. „mladší mileniáli“ sú ľudia narodení po roku 2000. Ide o skupinu ľudí, ktorí nemajú problém udržiavať technologické trendy. Mnohí z nich v súčasnosti ešte študujú alebo len teraz začínajú pracovať.

 

Všetky spomínané generácie sa dnes stretávajú na jednom trhu. Okrem toho, že sa líšia vekom, nájdeme medzi nimi mnohé ďalšie rozdiely. Spôsob, akým sa stavajú ku práci alebo ako vnímajú technológie sa značne líši, a predsa každý z nich vie firme priniesť pridanú hodnotu. Čomu sa vyhnúť v procese náboru a čo naopak robiť, aby ste našli tých „naj“  ?

 

Klaďte dôraz na slová, ktoré používate v inzerátoch. Položte si otázku, či sú slová ako  „flexibilný“ alebo „energetický“ vždy najvhodnejšie na to, aby ste zaujali vašu cieľovú skupinu. Hľadajte vyvážené výrazy, nakoľko nesprávne použité termíny môžu odstrašiť starších talentovaných uchádzačov.

 

Pri nábore sa neriaďte vekom. Hlavný problém, ktorý vzniká v súvislosti s generačným stereotypom práce, je tzv. ageizmus. Tento pojem vychádza z anglického „age“, tzn. vek, a označuje hodnotenie ľudí a diskrimináciu na základe veku. Aj napriek skutočnosti, že veková diskriminácia je nelegálna, ľudia nad 50 rokov, ktorí hľadajú prácu, sú často považovaní za príliš starých. Kľúčom k získavaniu vhodných kandidátov je preto vzdelávanie recruiterov o rôznych vekových skupinách a benefitoch, ktoré môžu firme priniesť. Úlohou HR špecialistov je vnímať ľudí nie len ako členov určitej generácie, ale ako jednotlivcov, ktorí môžu svojimi zručnosťami a skúsenosťami tímu prospieť.

 

Problémy mnohých spoločností však nespočívajú len v nábore, ale taktiež v potrebe vytvoriť fungujúci tím z rôznych vekových skupín, pričom častokrát dochádza ku konfliktom. Ako im predísť?

 

Vyhnite sa stereotypom. S príchodom každej generácie sme si vytvorili stereotypy, ktorými sa riadime. Do istej miery môžu byť pravdivé, avšak to ešte neznamená, že musia tvoriť pravidlo. Je preto veľmi dôležité porozumieť individuálnym rozdielom medzi jednotlivcami, namiesto vytvárania všeobecných hodnotení na základe veku.  Každý, kto má dobré riadiace a vodcovské schopnosti, nájde spôsoby, ako priepasť medzi generáciami preklenúť.

 

Mentoring je kľúčový. Úspešné pracovisko je miesto, kde sa všetky generácie navzájom počúvajú a učia sa jeden od druhého. Cielený mentoring umožňuje rôznym generáciám komunikovať a dozvedieť sa o sebe viac. Jednotlivé generácie sú vystavené novým perspektívam a tvorivým nápadom. Mileniáli, ktorí hľadajú spätnú väzbu, oceňujú príležitosť dostať radu od skúsenejších zamestnancov, a naopak starším ľuďom sa zídu technologické rady od mladšej generácie.

 

Vyťažte z medzigeneračnej rôznorodosti čo najviac.  Mladšie generácie so sebou prinášajú novú energiu, entuziazmus a väčšie technologické zručnosti. Mileniáli prinášajú nové kritické spôsoby v myslení a pohľade na prácu, čím narúšajú zaužívaný spôsob uvažovania. Starší zamestnanci vám zas poskytnú dlhoročné skúsenosti a triezvejší pohľad na svet. Prečo teda neskombinovať vo svojich tímoch pracovitosť a skúsenosti generácie baby boomers s inovatívnosťou mileniálov?

 

Súčasťou dobre nastavenej firemnej kultúry je vzájomná úcta a rešpekt. Každá generácia má iné priority a všetci zamestnanci musia rešpektovať to, čo je pre ich kolegov dôležité. Kontrastné názory rôznych generácií nemusia vždy viesť ku konfliktom na pracovisku. Podpora firemnej kultúry, v ktorej nie sú rozdiely vnímané ako prekážky, ale sú rešpektované všetkými stranami môžu viesť k dobrému tímu. Ak si chcete zlepšiť zručnosti v tejto oblasti, pomôcť vám môžu lektori zameraní na tému medzigeneračných rozdielov, napríklad lektorka Mária Boťanská, ktorá ponúka otvorený kurz na tému Ako uchopiť medzigeneračné rozdiely X,Y,Z.