Úspešný kurz je taký, kde samotní účastníci tvoria jeho obsah

2021-09-27 08:29:39

Denno-denne vzdelávajú zamestnancov, dizajnujú a realizujú školenia, teambuildingy, koučujú a mentorujú. Za 12 rokov to činí tisícky odškolených tréningov, stovky vzdelaných klientov, koučovacích hodín a aktivít. Nejde im však o čísla, ale o prístup svojich lektorov, kvalitu a jedinečnosť školení a efektivitu produktov. Spoločnosť Developium tvoria akísi samurajovia vzdelávania, ktorí si so svojimi lektormi odovzdávajú know-how, dajú si čas a námahu klienta navnímať, nemajú problém zabojovať o neho a ohúriť ho aj po rokoch spolupráce a inšpirujú ho, aby zamestnancov motivoval k vzdelávaniu, pretože len tak dokážu „odohrať“ vyrovnanú partičku na školení.

 

Ako jedna z mála firiem v regióne strednej a východnej Európy priniesli na tunajší trh rozvojovú techniku priamo od jej autora. Ponúkajú inovatívne riešenia v oblasti vzdelávacích a rozvojových programov. Spolu so svojimi sesterskými firmami uľahčujú životy HR profesionálov tým, že na trh prinášajú inovatívne služby a produkty v oblasti rozvoja ľudí, realizujú online hodnotenia, assessmenty a vyvíjajú náborové softvéry. K tomu všetkému v spolupráci s ALKP, SAKO a ICF každoročne organizujú udeľovanie cien profesionálom v oblasti vzdelávania a rozvoja, Learning & Development Awards, ktorým združujú a zviditeľňujú komunitu vzdelávania dospelých.

 

Riešenia aj produkty

Developium, člen skupiny Recruitmen&Developium Group, nie je jedinou spoločnosťou na trhu, ktorá ponúka firemné vzdelávanie. Snaží sa však prinášať originálne a efektívne riešenia.Sú firmy, ktoré dokážu opakovane vzdelávať na tie isté témy. Sú firmy, ktoré hľadajú riešenia, kde patríme aj my, a firmy, ktoré prinášajú vlastné produkty. My to kombinujeme. Veľkú časť produktov sme si sami vyvinuli v našej réžii s lokálnym know-how na základe inšpirácie z literatúry alebo aktuálnych trendov a v spolupráci s klientami overili v praxi,“ vysvetľuje Roman Kurnický, Senior konzultant a konateľ spoločnosti.

 

58379154 2618920698121647 1503642551108763648 N

Roman Kurnický, Senior konzultant a konateľ spoločnosti Developium

 

Ľudia musia zaujať

Jedna vec sú dobré produkty, druhou sú ľudia, ktorí vzdelávanie realizujú. Kľúčové je mať okolo seba takých ľudí, ktoré nielen odrozprávajú a odfacilitujú proces, ale vedia ponúknuť nejakú pridanú hodnotu a osobnostne zaujať,“ pokračuje Roman Kurnický.„Do tretice je dôležité robiť tomu celému support. Snažíme sa ho realizovať pred aj po školení, aby mal klient pocit „effortlessu“, to znamená bez námahy, a mal všetko zabezpečené. V našom realizačnom tíme je veľa ľudí, ktorí to od logistiky, marketingu, podpory klienta a podporovania projektov dokážu dobre zvládnuť.“

 

Kvalitný obsah vyžaduje prípravu

Pred každým eventom si realizačný tím kladie otázku: čo musí obsahovať teambuilding, školenie či kurz, aby zaujal, bol vhodný a užitočný pre účastníkov? Samotná práca na evente začína dlho pred jeho realizáciou. Kľúčová je detailná a podrobná komunikácia s klientom. „Zaujíma nás, kto sa zúčastní, aká je potreba, aké je zadanie, čo sa očakáva, aký bude výstup. Toto je nevyhnutný krok k tomu, aby sme vedeli pripraviť kvalitný obsah eventu,“ hovorí Roman. „S klientom si zadefinujeme formát eventu, či má záujem o školenie, kurz, workshop alebo teambuilding. Následne pripravujeme obsahové zameranie, aby naplnilo jeho očakávania.“

 

Photo 2019 06 21 07 18 28

 

Navnímať klienta je kľúčové

Zaujať účastníkov je hotová alchýmia. V realizačnom tíme preto pozorne vnímajú kultúru klienta, aj samotných účastníkov, aby vybrali najvhodnejšieho lektora a chémia zafungovala. Ani tento krok nie je zárukou úspechu. „50 % je na našej strane a 50 % na strane klienta a účastníkov. Záleží na tom, ako sú otvorení a ochotní prijať lektora, do akej miery sú pripravení na to, čo ich čaká na danom evente. Nemali by byť len niekam poslaní, ale jasne vedieť, čo sa od nich bude očakávať, aké je zadanie a k čomu smerujú. Keď sa nám toto všetko podarí dať s klientom dohromady, klient je ochotný počúvať, diskutovať s nami a hľadať najvhodnejšie riešenie, dovolím si tvrdiť, že 80 % práce je urobených pred samotnou udalosťou,“ prezradil Roman.  

 

Gro biznisu sa odohráva na tréningoch

Všetci lektori z Developia dbajú na to, aby si ich účastníci odniesli pozitívny postoj a chuť ďalej sa vzdelávať. Aby tento proces prebehol, je potrebné zapojiť aj klienta. „Toto je často náročná situácia a očakávanie, ktoré na nás klienti kladú – aby sme pomohli prelomiť predsudky, prednastavenie, niekedy nechuť a aby lektor namotivoval ľudí vzdelávať sa. Klientom vysvetľujeme, že je veľká strata času začať ľudí na školení v dobrom masírovať a získavať k tomu, aby sa chceli rozvíjať. Preto je nevyhnutné, aby bol pozitívny postoj k vzdelávaniu vytvorený ešte pred samotným kurzom alebo rozvojom,“ prezradil Roman Kurnický.

 

55760097 2571155129564871 1178447594758602752 N

 

Viac otázok, vyrovnanejšia partia

Pre realizačný tím to znamená mnoho relevantných otázok smerovaných na klienta v zmysle aký kurz by chcel, pre koho je určený, aké je očakávanie, ako sú informovaní účastníci, ako je zainvolvovaný ich priamy nadriadený, ako ich nabriefoval, či má ísť na školenie, ako má fungovať, čo sa očakáva po jeho návrate a ďalšie. „Niekedy môže klient vnímať otázky ako nepríjemné, ale na konci dňa tento krok veľmi ocení, pretože na tréning prídu úplne inak nastavení ľudia, vyselektovaní, ktorí na ňom chcú byť a riešime aktivity, kedy lektor nemusí byť motivačným spíkrom a zabávačom, ale tým, ktorý vytvára prostredie a štruktúru. Obsah tvoria samotní účastníci. Vtedy je to oveľa obohacujúcejšie, skrátka dobre vyrovnaná partia.“

 

Chuť napredovať a samurajské hodnoty

Pod hlavičkou Developium pôsobia len kvalifikovaní a overení lektori. „Ak mám niekoho vzdelávať, v prvom rade musím pracovať na sebe a byť otvorený novým veciam. Je veľmi ľahké predať tréning a poslať naň nejakého lektora, aby ho odškolil pod našou značkou,“ tvrdí Roman. Naším cieľom je mať „to samurajské“, čo znamená, aby sa ľudia, ktorí s nami robia, cítili v našom kontakte príjemne, aby sme zdieľali podobné hodnoty, ktoré sa týkajú proklientského prístupu, rozvoja, inovatívnych metód a hlavne, aby vznikal priestor na vzájomné obohatenie. Lektorom vieme dať know-how, rovnako to očakávame od nich a v rámci našej spolupráce chceme vytvoriť vzťah, ktorý je v dobrom obojstranne výhodný a na konci dňa, aby z neho profitoval klient.“

 

Photo 2019 06 07 10 42 55

 

Preverení 2 krízovými obdobiami

To, že nie sú len teoretici a skupina lektorov, ktorá včera absolvovala kurz a dnes školí s roztraseným hlasom, preverilo 12 rokov úspešného fungovania na trhu vzdelávania. Dokázali sa prispôsobiť zmenám na trhu a úspešne uspokojujú potreby klientov a firiem dodnes. A nie vždy boli podmienky ideálne. Niekedy si pripadáme ako krízová firma. Keď sme v 2008 začali podnikať, ani nie po pol roku prišla finančná kríza. V rozpätí rokov 2009 – 2011 sme museli hľadať alternatívy a spôsoby, kedy sa celý biznis trh vzdelávania zastavil a nebola veľmi možnosť realizovať nejaké aktivity, pretože panovala neistá ekonomická situácia a naozaj na to nebol priestor,“ spomína skúsený odborník na vzdelávanie. Hoci sa počet odškolených dní v dôsledku krízy znížil, vzniknutý priestor a čas využili efektívne a investovali do vlastného rozvoja. Hľadali tiež nové segmenty, kde by mohli ponúknuť svoje služby.

 

47216605 2377562278924158 6045859792805691392 N

Rozvojový nástroj Lego Serious Play si hostia mohli vyskúšať aj na narodeninovej oslave spoločnosti Developium

 

S pandémiou prišli nové riešenia

Druhú skúšku ohňom zažili práve v období pandémie plnom neistoty a obmedzujúcich nariadení vlády. Medzi pandemickými vlnami, kedy sa prísne opatrenia načas uvoľnili, sa snažili pracovať. Naozaj to bolo žitie v rýchlo meniacom sa neistom svete, kde neviete, čo sa udeje na druhý deň ráno. Jedného dňa sa zobudíte, pozriete do kalendára a zistíte, že 80 % aktivít je zrušených. Napriek tomu chcete s klientom dokončiť vzdelávanie a hľadáte najvhodnejšie cesty. A takto fungujeme ostatný rok a pol. Toto je asi najväčšia výzva, ktorá pred nami stála a stále stojí, pretože po tejto ceste naďalej kráčame a nevieme, čo nás čaká za ďalším rohom,“ priznáva Roman Kurnický.

 

Fyzické stretnutie nie je vždy podmienkou

Aj tejto situácii sa prispôsobili a na trh priniesli kvalitné a inovatívne riešenia v podobe online kurzov a virtuálnych teambuildingov. „Pandémia ukázala, že klasické fyzické stretnutie ľudí už nebude natoľko štandardné, pretože firmy jednak pochopili, že dosiahnuť rozvoj nejakej zručnosti sa dá aj inou cestou, čiže budú alternovať. Zvolia buď hybridné blended VILT vzdelávanie (kombinácia prezenčnej formy vzdelávania s e-learningom, pozn. autorky), kde bude virtuálny tréner a lektor alebo vzdelávanie v nejakom dištančnom formáte alebo v jeho kombináciách, čo bude mať podľa mňa väčšiu budúcnosť. Preto budú firmy neustále hľadať cesty, ako urobiť školenia zaujímavejšími, či už cez virtuálnu alebo augmented realitu, akým spôsobom vložiť prework, akým spôsobom vtiahnuť ľudí do rozvoja tak, aby samotná efektivita vzdelávania bola zachovaná aj bez fyzického stretnutia a napriek tomu, aby nechýbal ľudský aspekt. Je tiež dôležité zadefinovať si, v ktorých bodoch je nevyhnutné, aby sa ľudia stretli.“

 

92782548 3392478700765839 3004119406377697280 N

Začiatky v štúdiu

 

Vzdelávanie prešlo do onlinu

Počas 1. vlny pandémie bola firma nútená zoškrtať prezenčné formy tréningových dní, no šikovne ich nahradila tréningami VILT (tréning vedený inštruktorom online naživo, pozn. autorky) a vzdelávanie preniesla do online formátu. Postupne skúšali vysielať cez aplikácie ako Zoom, MS Teams, Skype či Whereby, kedy výber závisí vždy od dohody s klientom – na akú aplikáciu sú vo firme zvyknutí, akú preferujú. „Organizovali sme eventy pre lektorov, kde sme im predstavovali jednotlivé platformy, ktoré môžu využívať, spolu s ich plusmi a mínusmi, ako aj cenami. Učili sme ich pracovať s virtuálnymi nástrojmi ako Miro, Jamboard či Google Forms, vďaka ktorým si môžu svoje školenie urobiť interaktívnejšie, učili sme ich využívať Slido a realizovať cez túto aplikáciu kvízy a poskytli sme im na prenájom za veľmi priateľské ceny naše virtuálne štúdio, kde si môžu nahrať e-learningové video alebo z ktorého môžu svoje VILT školenie priamo vysielať v dobrej kvalite vďaka kvalitnej technike a súkromí,“ popisuje postup Marko Šarmír, Managing Director spoločnosti Developium. Narastajúci objem video formátov a online aktivít podnietil vznik štúdia. Do tímu dokonca pribudli noví členovia výlučne na spracovanie videí. Celý proces vzdelávania sa prispôsobil aktuálnym podmienkam.

 

Ako urobiť online tréning zážitkovo?

Tím pomaly vychytával muchy novozavedených metód fungovania. „Začali sme s kratšími prednáškami, neskôr sme navnímali, ako s ľuďmi lepšie pracovať cez kameru, ktorej firme sa aký prístup hodí. Najprv sme streamovali cez bežnú kameru na notebooku, neskôr sme dokúpili 2 kamery a dokázali tak byť interaktívnejší, stáť pred publikom, používať flipchart, zabezpečiť aj postprodukciu a dynamizovať celý produkt vďaka interaktívnym pozadiam či animáciám, ktoré lektora sprevádzajú. Dnes vieme už bez akýchkoľvek problémov vysielať pred nasvieteným kľúčovacím pozadím z nášho „virtuálneho štúdia“ a dokážeme si všetko zabezpečiť vo vlastnej réžii. Zaviedli sme interaktívnejšie výučbové pomôcky, začali sme využívať kvízy v Slido, rôzne interaktívne dashboardy ako Miro a vytvárame kreslené videá vo Videoscribe, ktoré pomáhajú účastníkom našich školení priblížiť preberané témy opäť o niečo iným spôsobom. Vďaka všetkým týmto prvkom sú naše tréningy online zážitkové,“ popisuje novovzniknutú situáciu Marko. Dnes už produkuje Developium tím inštruktážne videá na mieru a klienti doslova žiadajú, aby ponúkali všetky interaktívne a moderné školiace pomôcky aj online. „Dalo by sa povedať, že nás kríza v tejto oblasti výrazne posúva dopredu. Sme hrdí, že si všetko dokážeme vyprodukovať in-house, od scenára cez briefing lektora až po postprodukciu. Stále sa zlepšujeme,“ priznáva Marko.

 

Foto Dusan Video 18

 

Summit roka virtuálne

Keďže nemohli kvôli opatreniam organizovať ďalší ročník eventu Learning & Development Awards, jednoducho ho preniesli do online prostredia. V decembri 2020 tak zorganizovali najväčší online summit roka Learning & Development Summit, kde sa odprezentovalo 42 speakrov a prihlásilo 600 účastníkov. „Výťažok sme v zmysle hesla eventu The community is giving back venovali na podporu detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V obzvlášť náročných časoch pandémie sme chceli podporiť komunitu lektorov, prepojiť ich, zdieľať inšpiratívne myšlienky a zároveň prispieť na dobrú vec,“ vysvetľuje Marko.

 

Photo 2020 02 28 21 38 45

RecruitMen&Developium Group tím na Galavečere ankety Learning & Development Awards

 

Klienti ich motivujú neustále rásť

V Developium si každý rok evidujú počet odškolených dní. Začínali na čísle 80 tréningových dní s 1 lektorom, pričom pred koronakrízou odškolili už okolo 600 – 650 tréningových dní ročne s 25 lektormi. Z toho pôsobí zhruba polovica vo firme od jej začiatkov. Keď k tomu pripočítame stovky koučovacích hodín a aktivít, priemerne za 12 rokov života firmy dostaneme tisíce odškolených dní. A hoci i klientov môžu počítať na stovky, toto číslo nie je pre Developium dôležité. „To, čo si vážime najviac, sú firmy, ktoré sú s nami od začiatku až doteraz. Je ľahké ohúriť klienta a ponúknuť mu niečo nové, ak ste jedinečný. Ale ponúkať klientovi konštantne niečo nové počas 12-ich rokov, aby s vami chcel spolupracovať, presvedčiť ho v jednotlivých tendroch, že sme firma, ktorá tu nie je zo zotrvačnosti alebo za zásluhy, ale sme firma, ktorá sa rada pobije za biznis, to je výzva. Je pre nás oveľa hodnotnejšie a kľúčové, ak k novým firmám, ktoré sa k nám pridávajú a ktoré presvedčíme, hlavne vieme uspokojovať tie, ktoré sú s nami už dlhé roky.“

 

Autor: Adriana Hergott

Fotky: archív RecruitMen&Developium Group