Union dal zamestnancom možnosť vybrať si kolegov: Oplatilo sa, sú lojálnejší

2020-01-15 22:57:00

Zamestnanci Unionu sa podieľajú na výbere svojich kolegov tak, že ich na konkrétnu pozíciu odporučia. Ukázalo sa, že tento odvážny krok sa po 2 rokoch fungovania „referral“ programu spoločnosti osvedčil.

„Stále sa znižujúca nezamestnanosť v Bratislave, ktorá je aktuálne pod 3 %, nás podnietila k tomu, aby sme sa na situáciu pozreli inak. Kládli sme si otázku, čo chcú naši zamestnanci. Či chcú pracovať s ľuďmi, ktorí im sedia, poznajú ich a dokonca v ideálnom prípade s kamarátmi,“ vysvetľuje Miroslava Šugová z Unionu dôvody, prečo siahli po tejto metóde. „Zároveň ako zamestnávateľ veríme ľuďom a poskytujeme im priestor realizovať sa. Chceme, aby sa tu cítili dobre a preto dávame aj na ich názor, kto sa ku nám hodí. Práve z toho dôvodu ich vyzývame, aby povedali svojim známym, že v Unione je dobre. To je podstata nášho referralu,“ tvrdí konzultantka. Vzťahuje sa na každú jednu pozíciu bez ohľadu na to, či ide o administratívnu prácu alebo manažérsku pozíciu.

Vyplatí sa hneď dvakrát

V Unione motivujú zamestnancov k odporúčaniu nových kolegov dvojako. Štandardnou motiváciou sú financie. Pozície sú v rámci „referral“ programu rozdelené do viacerých kategórií. „Čím komplexnejšia a náročnejšia pozícia, tým vyššiu finančnú odmenu vie zamestnanec získať.Referralbonus vyplácame jednorazovo. Zamestnancov motivuje aj fakt, že budú pracovať s niekým, koho poznajú a za koho sa vedia zaručiť,“ tvrdí Miroslava Šugová.

Unino title

Stačí zdieľať link

Pointou „referral hiringu“ je, že váš súčasný zamestnanec odporučí vhodného kandidáta z odboru. Tradičné ústne podanie však v Unione vymenili za rafinovaný digitálny systém náboru kandidátov Nalgoo ATS. „Dokážeme vygenerovať 1 špecifický link - odkaz na naše interné stránky, kde sú voľné pozície zverejnené. Ak náš zamestnanec niekoho vhodného pozná, odkaz jednoducho prepošle kamarátovi alebo kamarátke. Keď sa tento človek prihlási pod zdieľaným odkazom na pozíciu, automaticky sa v našom systéme označí ako odporúčaný. Dokonca vieme odsledovať, že je odporúčaným kandidátom od konkrétneho zamestnanca,“ pokračuje Miroslava. Systém môžu využívať všetci zamestnanci.

Dáta sú kľúčové

„Systém Nalgoo nám umožňuje sledovať naozaj mnoho parametrov. Evidujeme, odkiaľ prichádzajú kandidáti, sledujeme úspešnosť týchto zdrojov a to naprieč rôznymi skupinami pozícií. Zaujíma nás aj naša interná efektivita. Ako dlho nám trvá, kým obsadíme pozíciu a zamestnanec nastúpi. Snažíme sa, aby aj spätná väzba z našej strany prichádzala včas. Sledujeme tiež priebeh vo výberovom konaní, dôvody odchodov kandidátov z výberových konaní a podobne,“ uviedla konzultantka Unionu. „Zároveň veľmi oceňujeme, že legislatívna požiadavka na GDPR je jednoducho ošetrená,“ doplnila Miroslava Šugová.  Registrácia je veľmi nenáročná, stačí vyplniť pár informácií. Ak má kandidát pripravený životopis, trvá asi 10 sekúnd. V opačnom prípade systém umožňuje vyplniť aspoň základné údaje, teda vytvoriť si profil, čo netrvá viac ako 3 minúty.

Význam programu rastie

Popri „referral hiringu“ inzeruje spoločnosť pracovné ponuky aj na mnohých profesijných portáloch. „Pracovné portály majú stále svoje miesto na trhu,“ uviedla svoju skúsenosť Miroslava Šugová. „Z pohľadu počtu kandidátov aj z pohľadu úspešnosti, teda koľkí z nich reálne nastúpia na danú pozíciu, sú pracovné portály silnejšie ako employee referral’.“ „Referral“ sa však výrazne posunul z hľadiska úspešnosti kandidátov. Je to druhý najsilnejší zdroj po profesijnom portáli, odkiaľ spoločnosť získava zamestnancov. HR oddelenie podrobne eviduje fluktuáciu ľudí, ktorí do firmy prišli cez „referral“ a ostali. „Môžem povedať, že sa nám niekoľkonásobne osvedčilo zavedenie referralu, pretože fluktuácia takýchto ľudí je veľmi nízka. Jednoducho sú lojálnejší, pretože dostali informáciu o novom zamestnávateľovi aj z iných zdrojov. Pri spustení projektu nás zaujímalo, či sa tento predpoklad potvrdí. A naozaj sa v praxi potvrdil,“ dopĺňa Šugová.

Odpadlo nám množstvo dennej agendy

Digitalizácia systému priniesla spoločnosti značné benefity. Union tvoria 2 sesterské spoločnosti, a to komerčná poisťovňa a zdravotná poisťovňa. Niektoré pozície sú uplatniteľné v oboch spoločnostiach, ďalšie sú špecifické len pre jednu z nich. „Predošlé riešenie nám neumožňovalo spojiť informácie v jednom systéme, mať ich aj správne legislatívne ošetrené, zatiaľ čo Nalgoo nám to umožňuje. Nemusíme si robiť žiadnu evidenciu v Exceli a systém všetko zachytí. Dokáže ustrážiť našu internú HR efektivitu. Vieme si povedať, kedy musíme pridať. Umožňuje nám dať kandidátom rýchlu spätnú väzbu. Nemusíme sa trápiť s prepisovaním pozícií do rôznych zdrojov, Nalgoo nám ich jednoducho prenesie a v niektorých prípadoch, napríklad na pracovných portáloch, sa zmena prenáša takmer automaticky, ako ju zadám. Páči sa mi, že sa dá sledovať a zapísať všetko a že som doteraz zo strany Nalgoo tímu nepočula ‚nie, nedá sa, ’“ pochvaľuje si Miroslava.

Autor: Adriana Blahová