Spoločnosť Generali: Po úspechu Nalgoo v centrále digitalizujeme aj obchodnú sieť

2019-07-18 16:13:00

Generali poisťovňa patrí medzi lídrov v oblasti digitalizácie, robotizácie a automatizácie. K digitálnym systémom a aplikáciám, ktoré jej manažéri využívajú, tak pred pár mesiacmi pribudla aj aplikácia na manažovanie náboru Nalgoo. Pre veľký úspech v centrále ju prevzala aj vlastná obchodná sieť spoločnosti. Náborový proces v nej je takmer plne digitalizovaný.

 

Pôvodne nemala spoločnosť Generali jednotný systém evidencie kandidátov. Každý si ju viedol individuálne. „Manažéri si vytvárali vlastnú databázu. Niekto fungoval napríklad na diároch, iný si viedol Excel tabuľky, papieriky alebo si písal poznámky na životopisy v šanóne a súbežne vypĺňal Excel tabuľku, ktorá bola sumarizačná pre celú vlastnú obchodnú sieť (VOS), aby malo aj vedenie prehľad o náborových aktivitách,“ popisuje predchádzajúce fungovanie riaditeľ obchodného tímu, Matej Kormanec. Zmeny v koordinácii náborového procesu sa začali zavádzať v roku 2017. „Rozbiehali sme projekt, ktorý by nám pomohol robiť nábor viac cielene,“ spomína si Matej.  Zhruba 3 roky dozadu sme prijali veľké množstvo kandidátov, ktorí sa však po čase ukázali byť nerelevantní. „Chceli sme členov tímu so skúsenosťou, ktorých vieme lepšie adaptovať, vyškoliť a následne tak môžu priniesť aj lepšie výsledky do firmy.“

 

shutterstock 1039081936

 

Systém aj pre ďalšiu divíziu

Spočiatku využívalo systém Nalgoo len HR oddelenie spoločnosti Generali. Na základe výsledkov, ktoré priniesol, sa vedenie rozhodlo rozšíriť ho aj na VOS. Implementácia prebiehala podobne ako v prípade Nalgoo v centrále. „V počiatočnej fáze sa Nalgoo tím snažil vnímať naše potreby a náborový proces VOS, ktorý sme predtým nerobili veľmi digitálne,“ opisuje postup Andrea Oravcová, HR Biznis Partner. „Dôležité bolo pochopiť naše očakávania a technické možnosti, ktoré Nalgoo ponúka a zladiť tieto 2 atribúty. Naším cieľom bolo získať systém, vďaka ktorému budeme schopní náborové aktivity nastavovať, vyhodnocovať, kvantifikovať a dáta uchovávať v časových horizontoch a cez našu obchodnú štruktúru,“ tvrdí Jozef Čabala, regionálny riaditeľ Nitrianskeho regiónu Generali.

 

Čo stretnutie, to progres

„Nalgoo tím nám na konkrétnych príkladoch ukázal, ako bude vyzerať report a práca s kandidátom v realite. Následne sme dolaďovali detaily. V rámci spustenia demo verzie sme mali možnosť naučiť sa za pomoci školiteľky z Nalgoo so systémom pracovať,“ hovorí Andrea Oravcová. „Je to tím profesionálov, ktorý nám pri nastavovaní a ladení systému vždy vedel pomôcť. V prípade potreby nás nasmerovali a čo je najdôležitejšie, vždy si nás vypočuli a na základe našich potrieb a procesov prispôsobovali programovanie systému na mieru. Na stretnutia s Nalgoo som sa vždy tešila, pretože sme sa zakaždým posunuli vpred.“

 

shutterstock 407666284

 

Od riaditeľa po asistentku

Marián Škovranko, manažér náboru a adaptácie vlastnej obchodnej siete, popísal hierarchiu zamestnancov spoločnosti a akým spôsobom jednotliví členovia systém využívajú. Základnou a kľúčovou úrovňou sú unit manažéri, ktorí riadia priamo obchodníkov. Nad nimi sú regionálni riaditelia, ktorí riadia štruktúru unit manažérov. Pohľad regionálneho riaditeľa na všetky aktivity a informácie od obchodníkov je veľmi dôležitý. Do práce s Nalgoo sme zapojili aj asistentky na regionálnych riaditeľstvách, ktoré do systému nahrávajú kandidátov z rôznych profesijných portálov alebo z náborových kampaní. Pre nás je Nalgoo aplikácia, s ktorou pracujeme takmer denno-denne.“

 

Intuitívny a interaktívny

Pri implementácii systému Nalgoo zaškoľoval Matej do práce s ním manažérov po celom Slovensku. „Už vtedy som hodnotil systém veľmi pozitívne z hľadiska jeho jednotnosti. Je prehľadný, intuitívny, jednoduchý a rýchly na zaznamenávanie napríklad spätných väzieb. Keď si ho otvorím, vidím stav náborových aktivít v rámci môjho plánu. Viem si ľahko pozrieť záznam zo stretnutia a kedykoľvek sa k nemu vrátiť. Poznámka ma upozorní, kedy sa mám kandidátovi opätovne ozvať. Jednoduchosť, interaktívnosť a prehľadnosť považujem za najväčšie benefity aplikácie.“

 

Systém ako dôkaz

Momentálne má manažér pre vzdelávanie a adaptáciu nováčikov pravidelné Skype cally so všetkými manažérmi, počas ktorých si prechádzajú aktivity v Nalgoo a hodnotia výsledky či rozpracovanosť aktivít. Všetky detaily jednotlivých kandidátov sú k hneď k dispozícii. Vďaka Nalgoo vie vedenie veľmi rýchlo získať prehľad. Zároveň poskytuje manažérom nepriestrelnú evidenciu. „Systém je dôležitou spätnou väzbou aj pre mňa. Vidím, na koľko percent mám splnený plán náboru na tento rok. 60 % ma hneď upozorní, že musím pridať, dokonca v ktorej oblasti,“ opisuje systém riaditeľ obchodného tímu.

 

shutterstock 1041718081

 

20 hodín mesačne k dobru

Aktuálne pôsobí v obchodnej sieti Generali 438 obchodníkov, 43 unit manažérov a 6 regionálnych riaditeľov. Ich počet neustále rastie. „V súvislosti s rozširovaním vlastnej obchodnej siete je nám Nalgoo veľmi nápomocné pri nábore a manažovaní kandidátov,“ priznáva Andrea Oravcová z HR oddelenia. „Vďaka Nalgoo viem svoj nábor riadiť oveľa lepšie. Mám prehľad o tom, s koľkými kandidátmi jednám, nedohadujem zbytočné stretnutia a riešim relevantných záujemcov,“ pochvaľuje si Matej. „Vediem teraz nábor oveľa rezkejšie, mám lepší prehľad, viem, s kým mám pracovať. Nemusím svoje aktivity nikomu reportovať, pretože moji nadriadení ich v systéme vidia. Nie je potrebné tak mať každý týždeň mítingy. Vnímam aj úsporu času. Z hľadiska efektívnosti a spätnej väzby sú to určite aj 2 - 3 hodiny týždenne, mesačne cca 12 hodín. Vďaka tomu, že sa proces zjednodušil a viem si ho riadiť sám cez aplikáciu, ušetrím mesačne možno aj 20 - 30 hodín.“

 

Zacielené na efektivitu práce

Cez Nalgoo sa HR oddelenie pozerá na efektivitu náborových aktivít unit manažéra i celého regiónu. „Každý manažér má nastavený ročný a mesačný plán aktivít, ktoré na základe reportingu zo systému vyhodnocujeme. Sledujeme nasledovné parametre: koľko stretnutí unit manažér s potenciálnymi kandidátmi absolvoval, koľko kandidátov posunul na stretnutie s regionálnym riaditeľom a počet zazmluvnených nováčikov. Riadime sa heslom: čo nie je v Nalgoo, neexistuje,“ pokračuje HR Business partnerka.

 

100 % digital

Aktuálne je systém plne funkčný pre unit manažérov, regionálnych riaditeľov i centrálu. Celý náborový proces VOS je zdigitalizovaný. „Stále vidíme možnosti na zlepšovanie a pridávanie funkcionalít, na čo tím Nalgoo rýchlo a flexibilne reaguje. Určite máme v pláne systém rozšíriť aj na ďalšie procesy, ako je onboarding a adaptácia nováčikov,“ dodáva Andrea Oravcová. Jozef Čabala vidí ešte priestor na progres. „Teraz slúži systém primárne na naše interné aktivity. Do budúcnosti máme ambíciu, aby systém vedel komunikovať aj s uchádzačmi, vedel im poslať notifikácie a získať spätnú väzbu od adeptov tak, aby bol user-friendly pre unit manažéra a inovatívny pre aplikanta.“

 

generali

 

Digitalizácia aj vo sfére vzdelávania

Marián Škovranko sa vyjadril, že oddelenie plánuje rozširovanie digitalizácie nielen v rámci náborového procesu a adaptácie, ale aj v rámci vzdelávania a ďalšieho rozvoja obchodníkov, aby mali na 1. mieste úplne detailný a širokospektrálny pohľad na každého obchodníka. Manažér tak bude vedieť rozširovať a rozvíjať súčasný tím, aj nových ľudí.

Autor: Adriana Blahová