Prijímate alebo získavate talenty? Je v tom zásadný rozdiel

2019-04-05 13:10:00

Ste nabudený hľadať a získavať talenty pre firmu, v ktorej pôsobíte? Motivuje vás predstava úspechu meniť zabehnuté? Ale ako to dokázať v prípade, že zvyšok vášho tímu sa zasekol v staromódnom a ťažkopádnom náborovom procese, ktorý pomaly, ale isto, prestáva prinášať vytúžené plody práce? Žiaľ, vieme si predstaviť, že vo veľkých korporáciách je snaha jednotlivca len smietkou v oceáne. A predsa existuje spôsob, ako to zmeniť.

Kľúčom k úspechu každej firmy je nielen prilákať kandidátov a vybrať zamestnancov, ale ich vo firme aj udržať. Ak zodpovedáte práve za prácu s ľudským potenciálom spoločnosti, niekedy je naozaj ťažké presadiť svoje pohľady a metódy získavania talentov.  

Predstavte si vaše HR oddelenie? Čo vidíte? Aké hodnoty vám napadajú? In-house náborový tím v skutočnosti veľa napovie o firemnej kultúre, zdieľaných hodnotách a presvedčeniach či tímovej snahe o integráciu na pracovisku. To nás privádza k odvážnej otázke: Prijímate alebo skôr získavate talenty?

Získavanie talentov zvyšuje vašu hodnotu

Kedysi bolo prijímanie a získavanie talentov považované za jedno a to isté. Ale časy sa menia. A s nimi aj správanie kandidátov na trhu práce. Pod náborom alebo prijímaním zamestnancov si väčšina predstaví aktivity ako inzerovanie pracovných ponúk, hodnotenie, prijímanie a odmietanie kandidátov. Aktívne získavanie talentov je však dnes už o čosi sofistikovanejším procesom. Je o budovaní komunít talentov, udržiavaní živého „talent poolu“ a zapájaní potenciálne kvalifikovaných prijatých zamestnancov. Naďalej môžete publikovať inzeráty na pracovných portáloch, filtrovať kandidátov a rozhodovať o ich prijatí alebo odmietnutí bez akéhokoľvek úsilia a pridanej hodnoty navyše. V mnohých prípadoch sa však naozaj načakáte, kým prijmete skutočný talent alebo sa vám ozve minimum relevantných kandidátov.

Vlastné dáta na nezaplatenie

Odpoveďou na aktuálnu situáciu na trhu je aktívna tvorba vlastnej databázy pomocou sofistikovaného systému na manažovanie kandidátov v procese náboru. „Dnes sa na pozície hlási menej záujemcov, a preto je trendom aktívne pracovať s vlastnou databázou a vyhľadávať v nej potrebné informácie o kandidátoch. Náš systém ponúka okrem tvorby vlastnej databázy aj ďalšie zjednodušenia každodennej práce recruitera,“ popisuje benefity Barbora zodpovedná za predaj a implementovanie systému Nalgoo ATS u zákazníkov. „Z jedného miesta môžete publikovať obsahy na sociálne siete, na pracovné portály či na firemné kariérne stránky. Prepisovanie neštruktúrovaných dát je plne automatizované a kandidáti sú evidovaní priamo v systéme, čo šetrí čas a nahrádza obrovské množstvo administratívnych činností.“

Pasívny nábor je mŕtvy

Koncept pasívneho náboru je v mnohých odvetviach už mŕtvy a nefunguje. Ak chcete nájsť skutočne veľký talent, musíte „kopať o čosi hlbšie“. V momente, keď proaktívne identifikujete kandidátov a kontaktujete ich, prinášate hodnotu nielen samotnému kandidátovi, ale aj firemnému employer brandingu. Je to proces, ako pritiahnuť kvalitných zamestnancov a talenty vďaka budovaniu značky.

Dajte vašim slovám váhu

Vybudovanie natoľko silného emplyer brandingu, že pred vašou firmou budú stáť zástupy top kandidátov a uchádzať sa o prácu, si vyžaduje serióznu stratégiu. A vytvoriť z aktívneho získavania talentov biznis stratégiu, ktorá produkuje skutočnú hodnotu pre firmu, potrebuje serióznu dôveru a podporu zvnútra firmy. Prinášame zopár tipov, ktoré vám pomôžu získať povestné „slovo“ vo firme a vy si tak budete vedieť presadiť svoje.

Majte v zásuvke jednoduchý hiring plán

Pokrokové spoločnosti ako Apple a Facebook urobili z kolaboratívneho hiringu záväzný štandardný pracovný postup. A malo to svoje opodstatnenie. Kolaboratívny hiring je náborová metóda, ktorá bežne zahŕňa viacstupňový proces pohovoru a umožňuje kandidátovi stretnúť sa s takmer všetkými členmi budúceho tímu. Spoločnosť akejkoľvek veľkosti môže priniesť záujemcom viac tým, že sa spolieha na silný plán prijímania zamestnancov, ktorý zahŕňa stratégie rastu a platové rozpätia. Strategické plánovanie dlhodobých potrieb hiringu ukazuje obom stranám, interným zamestnancom aj kandidátom, že máte plán a systém, ktorý funguje.

Rybník plný talentov

Obrovskou výhodou vlastného a živého talent poolu je zástup kvalitných kandidátov, ktorí majú kladný vzťah k vašej firme. Buďte práve vy ten, ktorý pestuje vzťahy sú súčasnými či bývalými kandidátmi Budete tak mať vždy nejakého relevantného „po ruke“. Podľa Barbory môže zavedenie náborového systému výberový proces značne zefektívniť. „Riešenie Nalgoo ATS filtruje kandidátov a je efektívne prepojené s pracovnými portálmi, nestrácate čas s nerelevantnými dopytmi. S minimálnym úsilím tak získate relevantný talent pool.“

Zbierajte dáta

Ak máte interné problémy s nástupom, adaptáciou nových zamestnancov a ich zotrvaním, zbierajte dáta o miere fluktuácie, obrate, nákladoch na prijímanie ľudí a eNPS skóre (Employee Net Promoter Score je zamestnanecké skóre, ktoré spoločnosti používajú na meranie spokojnosti zamestnancov na základe ich pracovnej skúsenosti, pozn. autora). Zosumarizovať takéto štatistiky vám možno chvíľu potrvá, ale vložená snaha sa vám niekoľkonásobne vráti v momente, keď trafíte klinec po hlavičke a zistíte, prečo existujúci proces hiringu a následného onboardingu nefunguje stopercentne. Vtedy máte jedinečnú príležitosť presadiť proces prijímania nových zamestnancov podľa vášho gusta, vaším spôsobom a metódami.

Systém meria za vás

Ak máte možnosť a prostriedky, implementáciou systému na manažovanie náboru kandidátov si proces trackovania dát môžete značne uľahčiť. „Ak firmy digitalizujú procesy cez Nalgoo ATS, ponúkame im moderné know-how. Inšpirujeme ich v tom, aká analytika je dôležitá, čo všetko môžu v procese náboru merať a vyhodnocovať, aké kroky náborového procesu chcú dodržiavať a ako chcú osloviť kandidátov. Vo fáze implementácie sa snažíme pochopiť potreby a procesy klienta, ktorý má možnosť prispôsobiť Nalgoo ATS na mieru svojim potrebám. Niekedy proces náboru nastavíme úplne od nuly,“ tvrdí Barbora.


Kým nábor zostáva činnosťou na obsadenie bezprostredne voľných pracovných miest, získavanie talentov je dlhodobou stratégiou na zvýšenie produktivity hiringu na biznis úrovni. Voľba je na vás – prijímať či získavať?