Predstavujeme Silviu Gallovú, finalistku v kategórii Kouč Roka 2021

2022-03-08 08:22:34

Vždy mala pocit, že koučing je pre ňu viac ako profesia. Vystihuje celý jej životný štýl, hodnoty a spôsob, akým bola vychovaná. Pevné odhodlanie a dôvera, že všetko dobre dopadne, jej pomohli dostať sa z mediálnej oblasti na cestu profesionálnej koučky a k najvyššej certifikácii ICF, MCC. Rada sa stará o ľudí, je vnímavá, bláznivá a ak ju práve nenájdete v spoločnosti svojich blízkych, nepochybne bude v záhradkárstve medzi kvetmi. Nerieši rozdeľovanie na biznis či life koučing, využíva psychodynamický štýl koučovania a je hrdá na to, že vedie život, ktorý je pre ňu naplňujúci a vystihuje, kým je.

 

„Keď som otvorila e-mail s nomináciou, mala som veľa pocitov. Určite som bola prekvapená, poctená, ale aj zaskočená, pretože sama nevyhľadávam súťaže a snažím sa, aby za mňa hovorila najmä moja práca. Na druhej strane som si uvedomila, že niekto ma nominoval a pocítila som formu pozitívneho záväzku voči tej osobe. Niekto chcel oceniť moju prácu a ja som dostala možnosť toto ocenenie vo forme nominácie prijať.“

 

Img 20210314 110744

 

Z práce v mediálnej oblasti sa v roku 2010 rozhodla vydať na cestu k profesii kouča, ktorá však na začiatku nebola vôbec jednoduchá. Veľakrát musela prekonávať samú seba i nervozitu, ktorá ju sprevádzala pri prvých klientoch. Prezentácie boli jej nočnou morou a pri predstave, že by mala raz koučovanie školiť, sa jej spúšťala panika. Pevné odhodlanie a dôvera, že všetko dobre dopadne, jej však pomáhali ísť ďalej. S narastajúcim počtom odkoučovaných hodín narastala i jej istota, pričom je dnes hrdá nie len na bohaté skúsenosti s koučovaním rôznorodých klientov od vrcholových manažérov po mamičky na materskej, ale i najvyšším stupňom certifikácie v tomto odbore od ICF, Master Coach.

 

„Myslím, že bod, kedy som si uvedomila, že som skutočne kouč, bol jeden deň v roku 2013. Odchádzala som z nemocnice a vyprevádzal ma malý zástup ľudí. Počas týždňa hospitalizácie som viedla so spolupacientkami koučovacie rozhovory, len tak, na izbách, neformálne. Bol to môj spôsob, ako zostať autentická aj v tomto prostredí. Ten moment, keď ma všetky vyprevádzali k výťahu, bol veľmi dojemný. Myslím, že vtedy som plne pochopila, čo pre mňa koučing znamená.“

 

Img 20210703 Wa0015

 

Silvia využíva psychodynamický štýl koučovania a koučuje ľudí v tých témach, ktorými najviac žijú. S klientom sa zameriava nie len na dosiahnutie cieľa, ale pomáha mu i získať hlbší vhľad a pochopenie ohľadom jeho situácie alebo vzťahov. Využíva prácu s nevedomými vzorcami a spolu s klientom ich transformuje na nové, užitočné vzorce a presvedčenia. Tento štýl koučovania vychádza z prístupu transakčnej analýzy, ktorý je hlavným psychologickým smerom, o ktorý sa Silvia v jej práci opiera.

 

„Dnes sa mi tiež ešte stále trochu trasie noha, keď nastupujem na novú cestu. Prevláda však už dôvera a pokoj a v duchu ďakujem svojim nohám, že sa ešte vždy vedia roztriasť, lebo mi dávajú najavo, že daný projekt je pre mňa v niečom dôležitý. Že to nie je nič banálne. Čiže keď dnes nastúpim na novú cestu alebo vstúpim do nového projektu, nie je to napriek tomu, že sa mi trasú nohy, ale presne kvôli tomu. To je asi najväčší rozdiel.“

 

1469d774 61cb 422f Bcc6 61d7f6660d52

 

Vo voľnom čase ju najčastejšie nájdete v záhradkárstve venovať sa svojmu najväčšiemu koníčku – kvetinárstvu a floristike. Stretnúť ju však môžete i na horách a v kopcoch, kde čerpá energiu, prekonáva samú seba a zároveň prichádza na nové nápady. Nie len v práci, ale i v súkromnom živote je veľmi hĺbavá a vnímavá k potrebám druhých, pričom za svoj najväčší úspech považuje, že vedie život, ktorý je pre ňu hlboko naplňujúci a vystihuje, kým je. Pocit, keď ju to po práci „ťahá domov“ lebo sa teší na svoju rodinu a koníčky, a zároveň pocit spokojnosti každé ráno, ktoré sa znova teší do práce, sú pre ňu nie len návodom na to ako nevyhorieť, ale taktiež vnútorným ukazovateľom toho, ako sa má vo svojom živote a ako sa jej ho darí žiť.

 

„Najkrajším darčekom sú pre mňa spoločné chvíle s blízkymi. Mám tým na mysli všetkých, ktorí sú pre nás dôležití, či už rodina alebo priatelia. Skrátka tí správni ľudia. Keď viem, že všetko je presne tak, ako to má byť, a len sa usmievam a vnímam krásu okamihu. To mám rada. V takých chvíľach pre mňa zastane čas, urobím si mentálny obrázok tej situácie a v duchu sa k nej vraciam počas celého roka. Je fajn mať takýto vnútorný album, a vždy, keď doňho pribudne nový obrázok, to je pre mňa najkrajší darček.„

 

Img 20220106 Wa0014

 

Na záver sme sa spýtali, čo vám chce Silvia odkázať:

 

„V posledných rokoch sa najviac venujem témam porozumenia medzi ľuďmi. Vnímam aj vo svojej práci, aké dôležité je nielen sa rozprávať, ale dokázať sa skutočne navzájom vnímať. Toto dokážeme len vtedy, keď sme psychicky plne prítomný pre toho druhého, keď mu dáme dar našej pozornosti. Veľmi múdro to hovorí moja 94-ročná babka: hlavne sa majte v úcte. Verím, že keby sme sa jej slovami inšpirovali a priniesli do každého vzťahu čo len o niečo viac úcty, bolo by v našich vzťahoch oveľa viac porozumenia. Netreba žiadne komplikované poučky a modely.“

 

Learning & Development Awards 2021
www.ldawards.sk
Linkedin/ldawards
Facebook/ldawards