Kde začína a končí úspešné interview?

2019-03-12 13:47:00

Minule v televízii vysielali inšpektora Colomba - práve on sa stal preslávený svojimi dôvetkami, otázkami medzi dverami, kedy sa len tak na odchode spýtal doplňujúcu informáciu, ktorá mala však zásadný význam pre vyriešenie kriminálneho prípadu. Kde išlo, len o formu socializácie a kde sa stával rozhovor vyšetrujúcim nástrojom?  

Kde teda začína a končí jeho vyšetrovanie? - V jeho mysli.

 

Interview ako maturitná skúška

Úspešné interview začína a končí tiež vo Vašej mysli. Samozrejme, že potrebujete na interview aktérov. Toho, kto interview vedie a toho kto odpovedá. Na základe mnohých rozhovorov s našimi klientmi v programoch asistencie kariérnej zmeny sa nám opakovane potvrdzuje, že drvivá väčšina vníma toho, kto vyberá niekoho na pozíciu ako vedúceho interview a seba (kandidáta), ako toho kto má odpovedať a byť vedený.

Pasívny postoj spôsobí to, že kandidát sa chystá na interview ako na maturitnú skúšku. Čaká, aké budú otázky a verí, že „si vytiahne“ = dostane tie správne. Sústredí sa predovšetkým na bezchybné odpovede, na to čo chce personalista počuť. Po skončení rozhovoru sa chce kandidát utvrdiť, či dobre odpovedal, pretože stále ťahá za kratší koniec. Pohovor sa tak stáva stresujúcim momentom hľadania správnych odpovedí. 

 

Základnou otázkou úspešného interview je stanovenie jasného cieľa

 Čo chcete na stretnutí dosiahnuť, aký obraz o sebe chcete vykresliť, ktoré vlastnosti chcete zdôrazniť. Neovplyvníte dĺžku rozhovoru, toho kto bude na interview prítomný ani spôsob, akým bude viesť rozhovor a teda ani otázky, ktoré si na Vás - kandidátov pripraví pohovorujúca osoba.

 

Ukážte čo vo Vás je – využite prvé sekundy

Svojím dobre pripraveným CV, kde zdôrazníte Vaše silné stránky, ktoré podložíte Vašimi úspechmi a úspešnými projektmi smerujete pozornosť na Vami požadované oblasti. Váš cieľ sa stáva jasným majákom na rozbúrenom mori pohovorov. Ak viete, aké vlastnosti chcete zdôrazniť, tak na samotnom úvode rozhovoru využijete prvých 60-90 sekúnd na vypichnutie kľúčových esencií Vašej osobnosti spolu s Vašimi zručnosťami. Za minútu poviete asi 150 slov. Máte teda 200-250 slov na to, aby ste upriamili pozornosť na dôležité míľniky vo Vašom živote.

Naopak príliš dlhé predstavenie sa (viac ako 2 minúty) spôsobuje, že sa pohovorujúci nedokáže sústrediť na celý obsah Vašej reči a zapamätá si len úvod a záver. Vaše štruktúrované predstavenie sa je Vašou formulou, ktorú viete použiť na úvod Interview, kedy v 90% prípadov dostanete podnet: Povedzte nám niečo o sebe.

Zároveň viete svoje predstavenie využiť pri každej príležitosti budovania vzťahov na formálnej či neformálnej úrovni. CV nemáte stále zo sebou, ale svoje slovné predstavenie sa áno.

 

Kto sa tu pýta?

Každý personalista, recruiter, pohovorujúci ocení, keď má na interview partnera, ktorý spontánne a štruktúrovane hovorí o sebe a poskytuje potrebné informácie pre rozhodnutie sa o jeho/jej vhodnosti. Preto čím menej doplňujúcich otázok je potrebných, tým lepší dojem zanecháte. 
Navyše, ak viete aké informácie chcete odovzdať, tak využijete každú položenú otázku nielen na jej zodpovedanie, ale priložíte aj svoju dávku informácie. Vtedy prestáva byť interview skúškou správnosti Vašich odpovedí. Každá otázka sa stáva pre Vás podnetom na rozhovor a vykresľovanie Vašich zručností a úspechov.

Je dôležité, aby ste odpovedali na položené otázky a neodkláňali sa od témy. Viete však urobiť niečo navyše – pridať „message“, ktorá Vás vedie k Vášmu cieľu – vykresliť reálny obraz o sebe s dôrazom na požadované kvality od kandidátov. 

A pýtate sa aj Vy! Ako inak zistiť, či je spoločnosť a pozícia tým, čo hľadáte, ak nie otázkami? Veď ako dať najavo, že máte o pozíciu záujem, ak nie práve otázkami?

 

Prvý dojem v prvých sekundách

Je dokázané, že ak vytvoríme prvý dojem pozitívny aj interview sa ponesie v pozitívnejšej atmosfére. Ak je to naopak, v tom prípade musíte vyvinúť oveľa viac úsilia, aby ste pohovorujúceho presvedčili o tom, že ste vhodný kandidát a jeho prvý dojem nebol správny. 


Prvý dojem sa vytvára už pri čítaní Vami zaslaných dokumentov, následne pri dohadovaní si stretnutia a potom keď ste na pôde spoločnosti, kde bude interview. Aj spôsob akým sa predstavíte na recepcii, ako čakáte na pohovorujúceho a čo vtedy robíte, ako podáte ruku a vstúpite do miestnosti ovplyvňuje prvotné nastavenie. Rovnako ako sa na záver rozlúčite a spôsob ako odídete, čo poviete ako posledné a aké neverbálne signály budete vysielať ovplyvní Vaše celkové hodnotenie. Všetko sa počíta.