HR tímy, recruiteri a ich kľúčové postavenie vo firme (1.časť)

2019-03-19 09:51:00

“Ľudské zdroje nie sú len nejaká vec, ktorú robíme. Je to vec, ktorá riadi Váš biznis.”

                                                            (Steve Wenn)

Inak povedané, HR oddelenie je pre mnohé spoločnosti niečo ako hnací motor. Avšak na druhej strane, povedzme si úprimne, toto oddelenie nie je považované za jedno z tých najlukratívneších, lebo firme neprináša okamžitý a ľahko merateľný zisk ako napríklad oddelenie predaja. No aj napriek tomu si v mnohých organizáciách, najmä v poslednej dobe, HR manažéri získali významné postavenie. A čo je za tým?

V podstate je to celkom jednoduchý a prirodzený cyklus. Ak HR-ista vyberie správnych ľudí, tak spolu tvoria fungujúcu a úspešnú firmu a takáto firma generuje zisk. A  práve preto začínajú mnohí lídri veriť, že práve ich HR oddelenie je to, ktoré nielen pomáha definovať budúcnosť a ďalšie fungovanie firmy, ale je preň aj nevyhnutným partnerom. Aj my v Nalgoo súhlasíme, že úloha HR tímov je dôležitá, a to hneď z niekoľkých dôvodov:

 

Získavanie talentov ako priorita č.1

Podľa Linkedin reportu o globálnych náborových trendoch 2017, vyše 83 % dopytovaných tvrdí, že talent je priorita číslo jeden v ich organizácii. Z toho vyplýva, že HR profesionáli si skutočne uvedomujú, že pomáhajú robiť rozhodnutia na najvyššej exekutívnej úrovni.

nalgoo 1 obrazok

Zdroj: LinkedIn report o globálnych náborových trendoch 2017  

Efektívne získavanie talentov je kľúčom ku konkurencieschopnej budúcnosti. Podľa Výskumu o nedostatku talentov realizovanom ManpowerGroup, je na svete 200 miliónov ľudí hľadajúcich zamestnanie, a napriek tomu 4% firiem majú problém naplniť pracovné pozície. Ako je to vôbec možné?

Hádate správne. Dopyt po skúsených talentoch jednoducho prevyšuje ponuku. Schopnosť zaujať a zamestnať tých najtalentovanejších a najšikovnejších ľudí, je pre firmu (aj tú Vašu) jedinečnou konkurenčnou výhodou. Bohužiaľ (či našťastie pre Vás), existuje stále množstvo organizácií, ktoré si to zatiaľ neuvedomujú. 

 

Konkurencie schopná pracovná sila a branding zamestnávateľa

Odlíšenie sa od konkurencie je dôležité aj z hľadiska ľudských zdrojov. Neviete si poradiť s narastajúcou konkurenciou? Zapracujte na brandingu svojej firmy prostredníctvom HR. Staňte sa obľúbeným zamestnávateľom. Pokiaľ budete osobne a ľudsky pristupovať ku každému kandidátovi, pomôže Vám to upevniť dobré meno na trhu práce a postupne priláka talentovaných ľudí.

Uvedomte si, že samotný nábor zamestnancov je ako obchod, v ktorom - produkt (Vašu firmu) predávate zákazníkovi (potenciálnemu zamestnancovi). Je preto na mieste zamyslieť sa nad tým, čo zamestnanec skutočne chce, hľadá a potrebuje. 

Pre väčšinu ľudí je to stále:

 • Stabilné a napĺňajúce zamestnanie, do ktorého budú chodiť s radosťou
 • Reputácia - firma, ktorá je dôveryhodná a uznávaná

   

   

  Merateľné výsledky úspešného náboru

  Merať výsledky je nevyhnutnosť. To je fakt. Veď ako inak by sme sa mohli poučiť z tohto čo sme už urobili a pripraviť na sa na ďalšie kroky v budúcnosti?  A hoci sa na to často zabúda, je to rovnako dôležité aj pre oblasť akou sú ľudské zdroje. Že merať kvalitu a reálnu efektivitu je náročné, ale odporučíme Vám tri top aspekty, prostredníctvom ktorých sa Vám to môže podariť.

   Ak sa teda pustíte do merania, zhodnoťte najprv toto:

  1. Dĺžka trvania náborového procesu – od vzniku voľnej pracovnej pozície až po podpis zmluvy s novým zamestnancom
  2. Dĺžka zotrvania – ako dlho novoprijatý zamestnanec ostane na danej pozícii
  3. Spokojnosť s náborovým procesom - zo strany zadávajúceho manažéra, ale aj samotného zamestnanca

  Ak sa výsledky Vašej analýzy  nezhodujú s Vašou predstavou a odhadmi, budete zaručene vedieť, kde hľadať dôvod a ľahšie zistíte, čo je potrebné nabudúce urobiť inak.   Náborová diverzita & diverzitné pracovné prostredie

  Report o náborových trendoch 2017 od firmy Entelo hovorí, že 67,4% odborníkov na získavanie talentov tvrdí, že ich manažment buď podporuje alebo dokonca veľmi podporujediverzitu pracovného prostredia. A prečo je to tak?

nalgoo 2 obrazok

67% firiem podporuje diverzitu pracovného prostredia

 

Rôznorodé skúsenosti, rôzne typy osobností. Ľudia odlišného veku, pohlavia, národnosti či vierovyznania. Každý človek je iný, a napriek tomu spolu dokážeme vytvoriť jedno stabilné a fungujúce miesto pre prácu. Diverzita sa stáva stále populárnejšou a najmä väčšie korporácie jej začínajú venovať viac a viac pozornosti. Nezabudnite preto, že aj Vaša firemná stratégia získavania talentov by mala myslieť na rôznorodosť kandidátov, rovnako ako myslí na rôznorodosť zdrojov, odkiaľ ich získať.

Aj v malej krajine ako je Slovensko je náborová diverzita a diverzita v zamestnaní pre firmy výhodou a zlepšuje firemné spoločenské postavenie a neskôr i finančnú situáciu.

Nikdy nie je príliš skoro začať plánovať svoju náborovú stratégiu na rok 2019! Hlavne, ak chcete veci robiť inak. Myslite však pri tom na to, že HR oddelenie a ľudia, ktorých do svojej firmy vyberiete, výrazne ovplyvní budúcnosť Vášho biznisu.

Dnes sme načrtli len niekoľko dôvodov, prečo hrajú HR tímy v biznise nezanedbateľnú rolu. Sledujte náš blog a v ďalšej časti článku sa dozviete viac. 

 

Autor článku: Ms. Strixy