Finalista ankety LDA 2021: Employee Development Program spoločnosti DXC Technology Slovakia

2022-03-17 08:04:43

DXC Technology je globálna spoločnosť poskytujúca služby v oblasti informačných technológií (IT). Využívajú silu technológie, aby zákazníkom poskytli maximálnu hodnotu v rámci ich investícií do podnikových riešení. Ich zameraním je modernizácia IT vrátane cloudových, dátovo riadených operácií a modernizácie systémov. Porfólio ďalej dopĺňa outsourcing IT, bezpečnosť, tvorba a správa aplikácií a ich analytika.

 

Firemné hodnoty„Deliver, Collaborate, Community, Care, Do the right things“ prezrádzajú, že im záleží na vytváraní takých projektov, na ktorých sa zamestnanci DXC budú dobrovoľne a s hrdosťou podieľať. To sa nepochybne podarilo v programe Employee Development Program (EDP), do ktorého sa už v prvom roku dobrovoľne prihlásilo takmer trikrát viac zamestnancov oproti odhadovanému počtu. Program vznikol s cieľom zvýšiť motiváciu kolegov na existujúcich projektoch, prilákať nových ľudí a udržať talent vo firme. Jeho jedinečnosť podčiarkujú autori a realizátori, ktorými nebolo HR či L&D oddelenie, ale kolegovia priamo z biznisu. Svojou trpezlivosťou a poctivou prácou dokázali pôvodný dobrý úmysel premeniť na merateľné výsledky a dnes sa tešia zo zlepšenia komunikácie a spolupráce medzi zamestnancami a jednotlivými oddeleniami i z novej spoločnej vízie, misie a hodnôt. V ankete Learning & Development Awards ho zastupujú Hana Kamenistá, Account Executive a Juraj Boledovič, Account Delivery Lead, DXC Technology Slovakia.

 

„Do ankety Learning & Development Awards nás priviedla zvedavosť. Zaujal nás post na LinkedIn o možnosti nominovať výnimočné projekty, a keďže si myslíme, že náš Employee Development Program je vo viacerých aspektoch iný, chceli sme vedieť, či jeho predstavenie zaujme aj odborníkov. Veľmi si vážime postup medzi tri najlepšie firemné rozvojové programy. Už teraz je to veľké ocenenie našej práce s ľuďmi a tímami, na ktorú sme za ostatné tri roky v DXC hrdí.“

 

Screenshot 2022 03 17 At 08.07.28

 

Spoločnosť DXC prešla počas posledných rokov viacerými transformáciami a zlúčeniami na globálnej úrovni. V pobočke na Slovensku si uvedomili, že veci, ktoré boli v minulosti prirodzenou súčasťou ich firemnej kultúry, sa z nej v tomto procese vytratili. V reakcii na túto situáciu vznikla iniciatíva "Make your DXC better", z ktorej bola vyformovaná pracovná skupina EDP (Employee Development Program). Tá však nepozostáva z HR a L&D profesionálov, ale zo 6 ľudí priamo z biznisu. Program navrhli, zabezpečili a realizovali Sales Executive, Delivery Lead, Chief Technology Officer, Innovation Lead, Country Manager a HR business Partner.

 

"Cítili sme to na práci na nových príležitostiach v biznise. Bolo náročné zapojiť kolegov do práce na nových projektoch, ľudia nemali motiváciu robiť niečo navyše. Zaznamenali sme odchod ľudí z accountov. Tiež bola nízka angažovanosť zamestnancov na mimopracovných aktivitách vo firme."

 

Po spoločných diskusiách vznikol rozvojový koncept postavený na 5 pilieroch. Ročný Leadership program zameraný na autentické líderstvo absolvovalo 52 kolegov, ktorí počas tohto obdobia absolvovali 10 stretnutí, vďaka ktorým mali každý mesiac priestor na uvádzanie poznatkov do praxe a overovanie, či sú na správnej ceste. Mnohí pri ňom dokonca zažili aha-wow momenty, ktoré si roky neuvedomovali. Soft-skill školenia absolvovalo 390 zamestnancov, mentoringom prešlo 19 dvojíc, na stretnutiach Knowledge sharing v online priestore, ktoré sa konajú raz mesačne, je bežná účasť okolo 300 kolegov a v rámci Graduate programu prijali od novembra roka 2020 cez 70 nových kolegov z univerzít.

 

„Našou najväčšou pomocou bol nepochybne lokálny manažment, ktorý nás podporoval svojimi rozhodnutiami a osobnou účasťou na schvaľovacích stretnutiach. Pomohlo nám taktiež naše presvedčenie o tom, že program je postavený na správnych pilieroch a vytrvalosť v argumentácií s regionálnym manažmentom, že bude prínosom nielen pre jednotlivcov, ale pre celé tímy. Všetky malé kroky a prekonanie prekážok, ktoré sme postupne urobili na našej ceste, dodávali energiu celému EDP tímu.

 

Screenshot 2022 03 17 At 08.07.41 01

 

Trpezlivosť, dobrý úmysel a poctivá práca tímu bola nakoniec odmenená a prvé úspechy na seba nenechali dlho čakať. Už počas prvého roka sa na školenia, ktorých sa mohlo zúčastniť 96 ľudí, dobrovoľne prihlásilo až 226 zamestnancov. Účastníci zároveň pri prihlasovaní uvádzajú dôvody, prečo sa chcú tréningu zúčastniť a aký cieľ vďaka nemu chcú dosiahnuť. To vyžaduje čas na zamyslenie sa o svojom rozvoji, dalších plánoch v kariére a pôsobení v tíme.

 

„Najväčšou pridanou hodnotou je fakt, že sa nám aj vďaka novému prístupu k rozvoju a vzdelávaniu zamestnancov darí zlepšovať a meniť firemnú kultúru. Dosiahli sme zlepšenie komunikácie a kolaborácie medzi zamestnancami a rôznymi oddeleniami, ale aj 20% nárast zapojenia zamestnancov slovenskej pobočky do interného dotazníka o angažovanosti zbieraného našou centrálou v USA. Vytvorili sme spoločnú víziu, misiu a hodnoty, ktorým zamestnanci rozumejú a sú vykonateľné. Stali sme sa inšpiráciou pre región a v tomto roku začali podobné programy organizovať kolegovia aj na EMEA úrovni.”

 

Ani tento program však neobišli dôsledky pandémie covid-19, ktorá prinútila spoločnosť DXC zmeniť komunikáciu o programe a viac využívať online nástroje. Agilný spôsob vedenia však umožnil realizačnému tímu flexibilne reagovať a dopĺňať aktivity, ktoré si tímy žiadajú. Hoci dnes nevedia, čomu sa budú v programe venovať o dva roky, sú presvedčení, že ho budú naďalej prispôsobovať aktuálnym potrebám a aktívne pracovať s absolventmi Leadership programu.

 

„Keď prišla pandémia, veľmi sme zvažovali, ako pokračovať ďalej. Vedeli sme, že tréningy chceme robiť prezenčne, no nebolo to možné. Na krátky čas sme ich prerušili. No potom sme aj spolu so školiteľmi, ktorí potrebovali zmeniť spôsob delivery, niektoré opäť rozbehli, aby sme zachovali kontinuitu v cieľoch, ktoré sme si stanovili.“

 

Screenshot 2022 03 17 At 08.07.53 01

 

Pokračovať v tréningoch bolo skvelým rozhodnutím, o ktorom svedčí pozitívna spätná väzba účastníkov, ktorá zahŕňa i spontánne telefonáty a ďakovné emaily. Až 95% absolventov z prvého ročníka a 85% absolventov z druhého ročníka Leadership programu sa vyjadrilo, že to je jeden z najlepších programov, akého sa kedy vo svojom živote zúčastnili a 79% absolventov označilo zlepšenie svojich zručností vo viac ako dvoch oblastiach zo štyroch, ktoré sú školeniami sledované. Pozitívna spätná väzba navyše prišla i od samotných školiteľov,ktorí sa vyjadrili, že do DXC sa chodí školiť za odmenu vďaka aktívnym skupinám ľudí, s ktorými sa na tréningoch skvele pracuje.

 

Bolo užasné čítať a počúvať pozitívnu spätnú väzbu od kolegov, ktorí sa zapojili do Leadership programu. Ako s nami zdieľali svoje prvé aha momenty, ktoré im tento program okamžite priniesol. Ďalším úspechom bola skutočnosť vidieť našich kolegov ako dokázali nadobudnuté znalosti zo školení bezprostredne aplikovať do praxe vo svojich tímoch. Vtedy sme si s kolegami z EDP tímu hovorili, že presne kvôli tomuto nám naša práca dáva zmysel.“

 

Na záver sme sa spýtali, čo by vám chceli z DXC odkázať:

 

„Čokolvek, čo budete vo svojom živote alebo v práci robiť s vášňou a zanietením pre vás vlastným, ak sa pri tom obklopíte správnymi ľuďmi, budete počúvať ich názory a pridáte k tomu svoje skúsenosti možno z úplne iného odboru, bude takýto projekt prínosom nielen pre vás, ale aj pre vašich spolupracovníkov. Takým je EDP program v DXC a sme zaň nesmierne vďační.“

 

Learning & Development Awards 2021
www.ldawards.sk
Linkedin/ldawards
Facebook/ldawards