Excel náš každodenný alebo ako môže ATS zjednodušiť recruiterom prácu

2018-11-26 15:50:00

Excel náš každodenný alebo ako môže ATS zjednodušiť recruiterom prácu

Stále viac organizácií si postupne uvedomuje, že  investovať do vlastného ATS systému sa oplatí. Čo si však môžeme predstaviť pod pojmom ATS systém? V jednoduchosti ide o modernú technológiu, ktorá pomáha zjednodušiť nábor zamestnancov.

Je to softvér pomáhajúci organizáciám sledovať priebeh kandidáta v náborovom procese, prispieva k úspešnejšiemu náboru zamestnancov, ako aj k efektívnej automatizácii úloh. Vďaka tomu šetrí čas i peniaze. ATS (Applicant Tracking System) môžeme považovať za nástroj organizácie, ale aj za komunikačný bod medzi spoločnosťou a kandidátmi. 

Excel má svoje limity

Veľa spoločností ešte dnes používa Excel a je naňho patrične hrdá. Jednoznačne ide o užitočný nástroj. Pokiaľ však chcete efektívne a koncepčne pracovať, Excel nie je postačujúci. Ak neveríte, skúste si v tomto programe otvoriť uzavretý hiring, vybrať kandidátov na základe požadovaných zručností a rovno ich všetkých osloviť jedným kliknutím s novou pracovnou ponukou.

Cieľom inovatívnych spoločností, ktoré produkujú ATS aplikácie, je vytvárať systém tak, aby mohli svojim zákazníkom prinášať neustále inovácie v podobe nových funkcionalít či užívateľského rozhrania.

Jednoduchosť ako základná norma

Jednoduchosť je najdôležitejšou normou, ktorú by mal každý ATS systém spĺňať. Je to nástroj, ktorý recruiteri využívajú dennodenne, preto by mal byť intuitívny a jednoduchý na používanie. Dôležité je uvedomiť si, či systém disponuje funkcionalitami, ktoré pokryjú potreby zákazníka. Medzi najčastejšie patrí inzerovanie pracovných ponúk, automatická registrácia kandidátov do ATS, efektívne riadenie kandidáta v procese výberu, odbúranie manuálnej administratívy - čo znamená automatické priradenie kandidáta k pozícii či prepisovanie alebo extrahovanie údajov z CV.

Na trhu je obrovské množstvo funkcií, ktoré ATS systém ponúka. Dôležité je, čo potrebuje zákazník v aktuálnom štádiu biznisu.

Len pre veľké spoločnosti?

Nie, ATS systém nie je len pre veľké spoločnosti. Aj malá spoločnosť si vyberá ľudí a investuje energiu, aby ich našla. Bez ATS systému prichádza o potrebné dáta, pretože sa k nim po pár týždňoch či mesiacoch nedokáže vrátiť. ATS je vhodný pre spoločnosť akejkoľvek veľkosti. HR procesy zrýchli, zdigitalizuje a firme aj po odchode recruitera zostávajú uložené potrebné údaje.

ATS Vám neprinesie viac kandidátov

ATS vám neprinesie viac kandidátov, môže vám však pomôcť byť šikovnejší a efektívnejšie manažovať svoje dáta. To, ako pracujete s dátami dnes, možno rozhodne o tom, ako úspešný v hiringu budete v blízkej budúcnosti.

Inovácie zo Slovenska

Už aj na Slovensku začínajú recruiteri nahrádzať excelovské tabuľky kvalitnými ATS systémami. Na trhu je množstvo takých, ktoré slúžia na manažovanie a spracovanie dát z hiringu, čím značne uľahčujú prácu.

Vyspelou slovenskou platformou využívanou v rôznych segmentoch priemyslu je napríklad Nalgoo ATS. Predstavuje jednoduché riešenie, ktoré dokáže uspokojiť medzinárodné spoločnosti v rôznych krajinách sveta. „Nalgoo ATS je systém orientovaný na inovácie. Snažíme sa, aby bol pre zákazníkov stále aktuálny, aby sme neustále rozvíjali existujúce aj nové funkcionality. Náš systém nie je náročný na implementáciu, pretože poskytujeme support a  je modelovateľný. Technologicky dokážeme uspokojiť aj náročných zákazníkov,“ tvrdí Marko Šarmír, Co Founder & CEO značky Nalgoo, ktorá systém vyvinula. Systém má výborné UI (user interface) – rozloženie a logika práce s ním je intuitívna. Je rýchly a stabilný. Jeho cieľom je plne digitalizovať a automatizovať proces náborov. Nalgoo ATS má oproti iným systémom skutočne digitalizované procesy v rámci GDPR (General Data Protection Regulation). „V neposlednom rade náš úspech nie je len o samotnej aplikácií, ale hlavne o našom zákazníckom supporte,“ dodáva Šarmír.

Nemajte ilúziu, že tieto technológie sú všetky bez chýb. Chyby sa vždy pritrafia, ale je dôležité, ako rýchlo dokáže váš provider reagovať, počúvať a  problém vyriešiť.

Autor: Simona Kocholová