Elektronické karty postupne nahradia gastrolístky. Zmenám na trhu sa prispôsobujeme už teraz

2020-02-26 13:46:00

Biznis s gastrolístkami sa dynamicky mení. Jednotka na trhu, spoločnosť Up Slovensko, sa snaží byť o krok vpred a na zmeny zajtrajška sa pripravuje už dnes. Napredovať dokáže aj vďaka neustálemu vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov. Čo by spôsobilo zrušenie stravných lístkov a o aké služby majú zamestnávatelia pre svojich zamestnancov záujem? Spýtali sme sa generálneho riaditeľa slovenskej dcéry francúzskej spoločnosti so zastúpením po celom svete, Igora Janoka.

 

Na Slovensku ponúkate gastrolístky už 25 rokov. Predpokladám, že firma za tento čas prešla rôznymi obdobiami a zmenami. Ktoré z nich ju najvýraznejšie menili a zmenili do dnešnej podoby?

Up Slovensko (predtým Cheque Dejeuner) začínalo na slovenskom trhu pred spomenutými 25 rokmi  ako poskytovateľ stravovacích poukážok. Odvtedy sa mnoho zmenilo a v súčasnosti sme moderná multiproduktová firma so zameraním na produkty  podporujúce angažovanosť zamestnancov (napr. systém flexibilných benefitov Up Benefia, platforma na rekreačné poukazy Up Rekrea), rozvoj podnikania (napr. Don Appetit) a efektivitu práce (napr. palivová karta Shell). Počas týchto 25 rokov ju okrem externých vplyvov najviac menili ľudia, ktorí v nej pôsobili – pôsobia a to nielen na úrovni manažmentu.

 

Evidujete zmeny aj na strane klientov?

Je to veľmi individuálne. Za ostatné roky pozorujeme nárast používania elektronických produktov – karty, platformy a čoraz väčšiu vôľu vyhovieť zamestnancom – ich spokojnosť sa stáva jedným z cieľov zamestnávateľov.

 

Aktuálnej situácii „prispôsobujete“ aj svojich zamestnancov – a to vzdelávaním a získavaním nových skills pod vedením lektorov a koučov. Akú rolu zohráva vo Vašej firme vzdelávanie zamestnancov?

Vzdelávanie zamestnancov považujeme za kľúčové. Uvediem jednoduchý príklad. Keď sa chcete stať multiproduktovou firmou, nestačí nasadiť nové produkty, treba im rozumieť. Je obzvlášť potrebné, aby zamestnanci rozumeli, čo je to zmena a prečo nie je „bezbolestná“, a zároveň aby poznali svoje silné a slabé stránky.

 

Ako dlho poskytujete zamestnancom túto možnosť a aké hmatateľné plody práce lektorov a koučov najmarkantnejšie evidujete?

Zhruba 2 roky sme sa samostatne venovali rozvoju zamestnancov, hlavne obchodných tímov – od assessment centra cez školenie až po koučing.  Ťažko je mi vybrať to najmarkantnejšie, u niektorých je to podstatne väčšia otvorenosť zmenám a pochopenie ich zákonitostí, u iných významne lepšie komunikačné schopnosti či aktívne počúvanie.

 

Ako firma sa musíte prispôsobovať mnohým legislatívnym zmenám a podmienkam, o priazeň klienta bojujete v tvrdej konkurencii. Na základe akých kritérií sa firmy rozhodujú, že sa stanú Vaším klientom?

Určite je to kombinácia kvalitných produktov, doplnkových služieb a osobného prístupu, ktorý uplatňujeme. Každý klient má u nás svoju „asistentku“ a uprednostňujeme „prístup na mieru“ k požiadavkám a potrebám klientov.

 IgorJanok

Ako generálny riaditeľ máte v talóne určite množstvo skúseností z jednania s ľuďmi. Je predsa len niečo, v čom ste cítili jemné zaváhanie a zdokonalili to pod taktovkou lektora?

Neviem, či sa dá hovoriť o zaváhaniach. Skôr by som povedal, že školenia na koučing mi pomohli v rôznych oblastiach života a koučovanie mi pomohlo spomaliť pri kladení otázok a viac počúvať.

 

Relax kupóny na cvičenie, darčekový poukaz, palivová karta, zdravotný, sociálny či zážitkový kupón – zdá sa, že Vaše služby už dávno nie sú len o stravovaní. O ktoré z nich majú zákazníci a zamestnanci najväčší záujem?

Aktuálne,  po roku platnosti zákona o rekreačných poukazoch, zaznamenávame žiadosti firiem, ktoré si uvedomili, že ich zúčtovanie nie je také jednoduché a rýchle a majú záujem práve o našu platformu na rekreačné poukazy. Samozrejme, stále sú žiadané okrem stravovacích kariet aj darčekové a relax poukazy.

 

Akým spôsobom zisťujete, čo zamestnanci, a teda aj Vaši klienti, chcú?

Pýtame sa ich, či už formou prieskumov alebo priamo na stretnutiach.

 

Zaváži pestrosť ponúkaných služieb v rozhodovacom procese klienta?

V prípade, že klient zvažuje viacero produktov a chce ich od jedného dodávateľa, určite áno.

 

Desiatky tisíc Slovákov vymenilo gastrolístky za elektronickú kartu. Vedeli by ste percentuálne vyčísliť záujem Vašich klientov o túto službu? Myslíte, že postupom času karta nahradí stravné lístky úplne?

Veríme, že karta nahradí stravné lístky úplne, nakoľko prináša veľa výhod ako pre klienta, tak aj pre konečného používateľa. Aktuálne z nášho portfólia na kartu prešla necelá polovica klientov, pričom pozorujeme regionálne rozdiely.

 

Stále častejšie sa objavujú tendencie zrušiť či „zdobrovoľniť“ gastrolístky. Aké by podľa Vás mal tento krok následky?

Táto interpretácia je nesprávna. Nehovoríme o „zdobrovoľnení“ gastrolístkov – tie sú jedna z alternatív a teda dobrovoľné sú už teraz. Hovoríme o „zdobrovoľnení“ stravného ako takého a tu vnímame riziko eventuálneho budúceho správania zamestnávateľa v neprospech zamestnancov. Ak by sa teda stravné začalo časom považovať za súčasť mzdy, jeho účel by sa úplne stratil. Rovnako by to malo nežiaduce dopady na biznis reštaurácií.

Máte ambíciu podnikať trvalo udržateľným spôsobom s minimálnym dopadom na životné prostredie. Môžeme povedať, že napríklad elektronická karta, ktorá nahradila stovky tisíc lístkov je ekologickým riešením. Aké ďalšie kroky ste v tomto smere podnikli?

Jedným z našich cieľov je byť spoločensky zodpovedná firma. Karta je len začiatok. V ostatných 2 rokoch sme uviedli na trh ďalšie produkty – Up Benefia, Up Rekrea, ktoré sú úplne bez „nosiča“ a k naplneniu svojho účelu potrebujú len pripojenie na internet. Tzn. žiadne plytvanie zdrojmi na výrobu kariet alebo iných nosičov. Trvalo udržateľné ciele sme preniesli aj do našej internej organizácie – viac u nás neexistuje „obeh papierov“, všetko riešime „elektronicky“ – od dochádzky cez školenia až po schvaľovanie faktúr.

 

V roku 2019 ste sa stali členom neformálneho združenia firiem Business Leaders Forum, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania.  Aký záväzok pre Vašu firmu toto členstvo predstavuje?

Záväzok nepoľaviť v našom nadšení a naďalej sa uberať cestou, na ktorú sme pred pár rokmi vykročili. Členstvo v BLF je pre nás zároveň veľkým zdrojom inšpirácie na aktivity týkajúce sa uplatňovania zodpovedného podnikania v praxi.

 

Pripravujete nejaké zmeny alebo vylepšenia? Kam by ste firmu chceli posunúť povedzme v horizonte 5-ich rokov?

O 5 rokov by sme chceli byť i naďalej úspešnou firmou so spokojnými klientmi a zamestnancami, ktorí sa v pondelok ráno tešia do práce. Samozrejme, pripravujeme nové produkty, vylepšenia, máme desiatky rozbehnutých projektov, ale uvedomujeme si, že spokojnosť našich klientov musí ísť ruka v ruke so spokojnosťou a rozvojom zamestnancov.