Digitalizácia pracovných miest

2019-07-23 10:35:00

„Automatizácia nahradí milióny pracovných miest“. Toto je titulok, s ktorým sa v posledných mesiacoch stretávame stále častejšie. Ako je to však v skutočnosti? Do akej miery zmení digitalizácia pracovný trh?

 

Svetové ekonomické fórum (WEF - World Economic Forum) predpokladá, že do roku 2022 bude približne 75 miliónov pracovných pozícií na celom svete nahradených robotmi. Takáto zmena na trhu práce zapríčiní doslovný prevrat a niektoré terajšie pracovné miesta sa stanú zbytočnými. Na druhú stranu tieto vyhliadky nemusia mať na ľudskú pracovnú silu len negatívny dopad. Robotizácia a algoritmy môžu celkovú produktivitu pracovných miest zlepšiť. Podľa predpokladov WEF vznikne omnoho viac nových pracovných miest - hovorí sa až o čísle 133 miliónov novootvorených pracovných pozícií.

 

Čo digitalizácia pracovných miest znamená pre zamestnancov ?

Najrýchlejšie sa robotizácia prejaví na pozíciách, ktoré je možné plne zautomatizovať, a to napríklad v účtovných firmách a výrobných fabrikách. Využívanie automatizácie uvoľní ruky robotníkov a ponúkne im príležitosť učiť sa novým zručnostiam a zvládať nové úlohy. 

Stále však zostane veľké množstvo pracovných pozícií, v ktorých sú ľudské vlastnosti do veľkej miery nenahraditeľné. Ide predovšetkým o pozície týkajúce sa školstva a  zákazníckej starostlivosti.

 

Zručnosti budúcnosti

Digitalizácia prebiehajúca okolo nás mení celkové pracovné prostredie. Nemôžeme preto pochybovať o tom, že v tak rozsiahlom digitálnom prostredí bude nevyhnutná zmena v správaní, spôsobe práce a v zručnostiach zamestnancov. Bude potrebné uchopiť a využívať technológie okolo nás, a to viac ako kedykoľvek predtým. To je to, čomu hovoríme digitálne kompetencie.

Mnohé spoločnosti sa pripravujú na dramatické zmeny, ktoré nás v nasledujúcich rokoch čakajú. Začínajú sa postupne zameriavať na  identifikáciu a rozvoj digitálnych kompetencií, a to rovnako pri  nových uchádzačoch o prácu, ale aj u existujúcich zamestnancov. Rozvoj  nových kompetencií si vyžaduje systematické  učenie a tréning, čo bude nová výzva nie len pre samotných zamestnancov, ale aj pre oddelenia HR a tréningové spoločnosti zaoberajúce sa rozvojom a vzdelávaním.

 

Obrázok1

Zdroj: Workshop.sk (2019): Trendy v oblasti vzdelávania

 

Keďže digitalizácia pracovných procesov ide ruka v ruke so zaškolením pracovníkov, najžiadanejšie témy budúcnosti sú kurzy digitálnych a IT zručností a digitálnej gramotnosti. Na popularite však nestrácajú ani kurzy týkajúce sa vedenia ľudí, osobného rozvoja, komunikácie a marketingu.

 

Investujte do interpersonálnych zručností

Okrem digitálnych kompetencií spoločnosti pôsobiace na Slovensku kladú dôraz taktiež na spomínané interpersonálne kompetencie. Vzhľadom na digitalizáciu procesov je nevyhnuté zamerať sa na správnu komunikáciu a vedenie ľudí.

Ak chcete držať krok s meniacim sa prostredím, je nevyhnutné investovať do rozvoja seba a svojich ľudí. Širokú paletu kurzov nájdete na online platforme Workshop.sk, ktorá sa každý deň rozrastá o nové témy a lektorov. Tento aj iné vzdelávacie portály tak pravdepodobne už čoskoro ovládnu práve kurzy zamerané na digitálne zručnosti a interpersonálne zručnosti s nimi spojené.