Aj vďaka nej miznú z notebookov nekonečné excel tabuľky

2020-05-13 16:18:00

Firmám pomáha digitalizovať náborové procesy. Aj vďaka nej zo stolov recruiterov miznú šanóny so životopismi a z notebookov nekonečné excel tabuľky. Dokonale rozumie práci svojich zákazníkov a nezľakne sa ani otázok týkajúcich sa technológií či GDPR. O tom, čo všetko obnáša implementácia náborového softvéru do firemných procesov, na čo pri tom nezabudnúť a na čo je to vlastne dobré, sme sa porozprávali s Barborou Kulčárovou, Business Consultant v Nalgoo®.

 

Pracuješ v spoločnosti Nalgoo®, kde je prevažne mužský kolektív. Ako vychádzaš s kolegami?

S kolegami sa mi pracuje výborne. Sme stabilný tím a každý v ňom zohráva svoju dôležitú rolu. Môžete si to predstaviť ako orchester, kde každý poznáme svoje noty, s tým rozdielom, že rolu dirigenta si striedame. Osobne nijako nevnímam, že by to, že som žena v mužskom kolektíve, spôsobovalo nejaké prekážky. Možno skôr moja dynamika, ktorá kolegov občas až straší. Hlavne keď za nimi neustále prichádzam s novými požiadavkami, ku ktorým ma inšpirujú naši klienti :)

 

Hovoríš, že každý v tíme má svoju rolu. Aká je tá tvoja?

Mojou úlohou v Nalgoo® je budovať vzťahy so zákazníkmi. Tiež tlmočiť požiadavky klientov do binárneho slovníka mojich kolegov. Takže sa niekedy cítim ako interný „translator“ :) Väčšinou však nájdeme spoločnú reč a veľmi rýchlo vyriešime všetky požiadavky, ktoré od nás zákazníci očakávajú.

 

Predávaš klientom aplikáciu na zefektívnenie náboru a denne sa staráš o ich potreby. Aké sú ich najčastejšie požiadavky?

Pri prvom kontakte zákazníkov zaujíma najmä to, či ich dokážeme zbaviť zbytočnej administratívy a zefektívniť ich prácu. Následne prichádzajú otázky ohľadom rozličných integrácií s poštovým serverom, job portálmi, vlastným webom alebo ERP systémom a otázky ohľadom GDPR.

Klienti chcú byť tiež schopní škálovať systém podľa vlastných potrieb, oceňujú rýchlu a kvalitnú implementáciu a individuálny proces zaškolenia. V prípade existujúcich zákazníkov často riešime, ako vylepšiť company branding, nastaviť efektívnejšiu analytiku a prilákať viac talentov. Viacero klientov sa na nás obracia aj ohľadom psychometrie a hodnotiacich nástrojov v procese výberu kandidáta.

 

Systém Nalgoo® ATS je do veľkej miery prispôsobiteľný požiadavkám zákazníkov. Spomínaš si na nejaké zadanie od klienta, ktoré ťa doteraz najviac potrápilo?

Filozofiou Nalgoo® je, že klient si za vývoj ani vylepšenia neplatí, a preto sa snažíme neustále systém vylepšovať a inovovať. Požiadavky si od zákazníkov zbierame a v pravidelných „releasoch“ ich dostavajú všetci klienti automaticky. Ide o zmysluplné a efektívne vylepšenia. Takto im systém neamortizuje.

Veľmi zaujímavou a špecifickou požiadavkou, ktorú sme riešili pre klienta na mieru, bola napríklad digitalizácia náboru a adaptácie nováčikov v celej obchodnej sieti. Pre klienta bolo veľmi dôležité mať náborový proces definovaný cez KPI jednotlivých manažérov a pracovníkov.

Ďalší projekt, ktorý si navždy zapamätám, je digitalizácia projektu internej mobility v spoločnosti s viac ako 4000 zamestnancami.

Viaceré inšpiratívne riešenia pre našich klientov sme zaznamenali aj formou case studies, ktoré nájdete na našom blogu.

 

DNA Nalgoo

 

Ktorá časť predaja smart produktu na B2B trhu je pre teba najväčšou výzvou?

Najväčšou výzvou je vysvetliť zákazníkom jednoducho aj zložitejšie veci týkajúce sa procesu implementácie, prípadne konkrétnych technológií, na ktorých je systém postavený. Ďalšou témou sú samotné funkcionality. Zákazníci majú rôznu skúsenosť a častokrát neobjektívne porovnávajú jednotlivé systémy medzi sebou bez toho, aby si uvedomili, na čo primárne ATS potrebujú a aký efekt má jeho použitie mať na ich každodennú prácu. Často sa stáva, že sa rozprávame o funkcionalite, ktorá sa na prvý pohľad zdá byť veľmi atraktívna, ale v konečnom dôsledku si zákazník uvedomí, že v realite ju v súčasnej ani budúcej hiring stratégii nevyužije. Sú to však vždy veľmi inšpiratívne rozhovory a táto časť ma na mojej práci naozaj baví. Keď môžem zákazníkom poradiť, pomôcť a spoločne s nimi kreovať.

 Preto všetkým, ktorí zvažujú implementáciu ATS systému, odporúčam trpezlivo si prejsť svoj hiring proces a vyžiadať si s poskytovateľom ATS aj viacero stretnutí. 

 

Vedela by si nám povedať, či sú HR oddelenia naklonené digitálnym riešeniam, respektíve či ich už využívajú alebo sú pre nich stále novinkou?

Určite áno. Zo strany spoločností vnímame zvýšený záujem o digitalizovanie hiring procesov. Naša spoločnosť sa orientuje na dodávanie služieb prevažne stredným a veľkým firmám, v ktorých sa digitalizácia procesov stala prioritou. Dnešný recruiter si už vie len ťažko predstaviť prácu s uchádzačmi iba za pomoci Excelu, ako to ešte pre pár rokmi bývalo bežné. Je to rovnaké ako u obchodníkov, ktorí pre to, aby pracovali efektívne, potrebujú základné nástroje ako je CRM systém.

 

Manažéri firiem sú atakovaní najrôznejšími ponukami obchodníkov z každej strany. Čo pomáha tebe pri získavaní nových zákazníkov?

Rozlišujem aktívny a pasívny prístup k hľadaniu zákazníkov. Pri aktívnom je to najmä kombinácia marketingovej komunikácie na našich sociálnych sieťach a kampaní. Pre každú kampaň si dôsledne pripravujem dáta. To znamená, že ma zaujíma, kto na akej pozícii v spoločnosti pracuje a za čo je zodpovedný, aby to pre neho bolo relevantné. Samozrejme je skvelé, ak sa mi podarí získať informácie aj o tom, či nejaký podobný nástroj už využívajú alebo zavedenie ATS zvažujú po prvý krát. Každú z kampaní si následne s celým tímom vyhodnocujeme a informácie  využívame pre ďalší rozvoj nášho produktu a služieb.

Inou formou sú odporúčania a referencie. A tu sa naozaj môžem spoľahnúť na našich zákazníkov, ktorí ochotne poskytnú referencie na naše služby a prístup v celom procese predaja aj následnej starostlivosti.

 

Využívajú systém iba recruiteri a HR špecialisti alebo si nájde fanúšikov aj medzi ľuďmi na iných pozíciách?

Samozrejme, systém najčastejšie využívajú recruiteri, ale (dovolím si povedať, že dnes už bežnými) používateľmi sú aj hiring manažéri. Tí však do systému pristupujú najmä prostredníctvom svojich smartfónov, cez prispôsobenú web aplikáciu. Oceňujú, že tak majú rýchly prístup k tým kľúčovým funkcionalitám, ktoré sú pre nich dôležité.

 

Vedela by si poradiť, na čo by tvorcovia smart produktu mali prihliadať, aby bol pre klientov atraktívny?

Výzvou je vyrobiť aplikáciu, ktorá efektívne pokrýva rozličné firemné procesy a pritom si zachová svoju jednoduchosť a prehľadnosť.

 

Vnímaš vplyv digitálnych prvkov na pracovné prostredie a kultúru? Menia ich nejakým spôsobom?

Technológie sa zásadným spôsobom podieľajú na zmene firemnej kultúry. Či už ide o hiring manažérov alebo kandidátov. Odráža sa to najmä na rýchlosti komunikácie medzi jednotlivými členmi hiringových tímov, ale aj na forme, akou sa informácie dostávajú ku samotným kandidátom. Tento prvý kontakt  s firemnou kultúrou často nakoniec rozhodne o tom, či sa kandidát pre danú firmu rozhodne alebo nie. Vďaka zefektívneniu rutinných činností sa navyše  HR oddelenia môžu sústrediť na aktivity s vyššou pridanou hodnotou, ktoré výrazným spôsobom vplývajú na celkovú atmosféru a kultúru vo firme.

 

V oblasti softvérových riešení je dnes obrovská konkurencia. Aký je podľa teba hlavný dôvod, prečo si klienti  pre optimalizáciu svojich HR aktivít volia práve Nalgoo® ATS ?

Myslím si, že je to najmä jednoduchosť použitia systému, jeho stabilita a v neposlednom rade výborný zákaznícky servis. V Nalgoo® hovoríme, že je vyrobené z lásky na Slovensku a s rovnakou láskou sa staráme aj o všetkých našich zákazníkov :)

 

Akú radu by si dala niekomu, kto premýšľa nad implementáciou ATS systému?

Jednoduchú, nech sa mi ozve :). Rada ho prevediem celým procesom a či už sa rozhodne pre Nalgoo® alebo iného dodávateľa, verím, že informácie, ktoré získa, budú mať pre neho hodnotu.

 

Baska-foto

Barbora Kulčárová je absolventkou Fakulty Managementu Univerzity Komenského. Jej pracovné zameranie je orientované na procesy v HR, business a technológiách. Pôsobila ako konzultant pre oblasť online psychometrických hodnotení. V súčasnosti sa špecializuje na digitalizácie HR procesov a venuje sa implementácii technológie Nalgoo® ATS.