Aj po návrate zamestnancov späť do officu, online vzdelávanie ostane. Je na to hneď niekoľko dôvodov

2021-01-26 13:46:25

Spoločnosť sa mení a do veľkej miery k tomu prispela aj zdravotná kríza 2020/2021. Začali sme transformovať svoju prácu na všetkých spoločenských úrovniach a meniť tým zaužívané stereotypy aj v oblastiach, ktoré sa digitalizovali veľmi pomaly. Študenti a deti vymenili školské lavice a učebne za online hodiny a testy, lektori realizujú svoje kurzy virtuálne, manažéri rozhodujú z domácej pracovne v papučiach a mnoho jedincov si tak zvyklo na komfort e-shopov, že tie kamenné budú možno využívať aj po skončení pandémie oveľa menej.

Na online riešenia, ktoré náš život uľahčujú, si zvykáme rýchlo. Jasne to potvrdzujú prieskumy. Podľa Eurostatu využívalo sociálne siete minulý rok 60 % Slovákov. V roku 2019 ich historicky najviac bankovalo online, až 65 %. Nemožno sa teda čudovať, že väčšina tréningov a rozvojových kurzov momentálne prechádza do svojej online podoby oveľa ľahšie a rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. 

Realita pandemického sveta postupne, ale isto, urýchľuje prechod komerčných rozvojových programov a vzdelávania pre firmy do online podoby. Jej benefity si mnoho firiem už uvedomilo a je vysoký predpoklad, že ho budú využívať aj po skončení pandémie ako alternatívu k tradičnému vzdelávaniu v oveľa väčšej miere ako predtým. Stále častejšie sa skloňujú slová ako online kurzy, ILT a VILT tréningy. Čo vlastne VILT je? Virtual Instructor-Led Training, teda tréning vedený lektorom vo virtuálnom prostredí sa dostal tento rok do povedomia rozvoja chtivých najmä vďaka pandémii a práci z domu. 

Je jedno, odkiaľ sa pripojíte

Tréning v štýle VILT uzrel svetlo sveta už v 90. rokov, avšak trvalo pomerne dlho, kým bol akceptovaný širokou verejnosťou. Svoj vrchol dosiahol práve v čase korona pandémie. VILT je synchrónny tréning realizovaný vo virtuálnom prostredí, kedy sa lektor a účastníci tréningu spoja z úplne odlišných miest. Zahŕňa interakciu a diskusiu medzi lektorom a účastníkmi a medzi účastníkmi navzájom. Cieľom je simulovať tradičnú učebňu, aby bolo školenie efektívne a prispôsobené účastníkom.

Rozvoj online vzdelávania mení spôsob, ako ľudia vyhľadávajú vedomosti a prijímajú nové informácie. VILT je jedným z najrýchlejšie rastúcich prístupov k online vzdelávaniu. Spoločnosti ho často začleňujú do komplexnej firemnej stratégie v oblasti profesionálneho rozvoja, odbornej prípravy a onboardingu zamestnancov. 

 

Positive Girl Enjoying Weekend Home

 

Prečo implementovať VILT do rozvojového programu spoločnosti? 

Z prieskumu spoločnosti Workshop.sk z roku 2019 vyplýva, že pre 93,6 % respondentov je firemné vzdelávanie dôležitou súčasťou fungovania a rozvoja spoločnosti. Firmy, ktoré chcú napredovať a držať krok s rýchlo sa meniacim prostredím, poskytujú zamestnancom možnosť rásť. Zamestnanci si tréningy VILT môžu zabezpečiť aj po vlastnej línii, avšak na niektorých portáloch môžu HR, Learning a Development špecialisti využiť možnosť vybrať si konkrétnych lektorov na základe špecializácie, profilu a hodnotenia od účastníkov ich kurzov a vyskladať tak témy do komplexného rozvojového programu podľa potreby, kde sú kvalitné kurzy a lektori dostupné napríklad hneď celému oddeleniu alebo aj celej firme. 

Vzdelávanie udržiava zamestnancov motivovaných

Fluktuácia zamestnancov znižuje motiváciu, morálku a stojí veľa peňazí. Najať nového zamestnanca stojí v priemere viac ako 3 000 € a obsadiť pozíciu trvá 42 dní. Zvyšovanie alebo rozširovanie kvalifikácie je jednou z metód, ako udržať motiváciu zamestnancov a neustále ich vzdelávať, aby boli schopní plniť rýchlo sa meniace potreby zákazníkov na trhu. Vo finále bude práve zamestnávateľ ťažiť z nových schopností zamestnancov. 

Je prispôsobivý 

Niektorí zamestnanci neskáču od radosti, keď musia absolvovať povinné školenia v zasadačke alebo nebodaj dochádzať na kurzy mimo firmy. Účastníci VILT tréningu si však môžu väčšinou zvoliť, či ho absolvujú z domu, z officu, cez PC alebo telefón. Dajte im maximum pohodlia a slobodnú voľbu. 

Každý zamestnanec dostane slovo 

Na portáli Workshop.sk dostávajú zamestnanci po tréningu výzvu, aby naň a lektora zanechali spätnú väzbu a tak má skutočne každý zamestnanec priestor vyjadriť sa k tomu, čo mu tréning dal, prípadne čo by zlepšil. Spätná väzba je uverejnená na stránke, takže ju získate nielen vy, ale bude nápomocná aj ostatným HR-istom a manažérom. Meranie kvality tak leží v rukách celej komunity, nielen dodávateľa tréningu. 

Online, a predsa inak

VILT a eLearning sú obe formy online vzdelávania, ktoré znižujú náklady firiem na vzdelávanie a zvyšujú jeho efektívnosť. Je však medzi nimi niekoľko zásadných rozdielov. VILT tréning prebieha naživo. To znamená, že poskytuje priestor na interakciu, diskusiu a okamžitú spätnú väzbu, čo zvyšuje zaangažovanosť účastníka VILT tréningu, umožňuje tému rozobrať do hĺbky vďaka diskusii a možnosti spýtať sa na konkrétne nejasnosti. Lektor môže počas tréningu vyhodnotiť úroveň poznania účastníkov tréningu a prispôsobiť im obsah tak, aby si z tréningu odniesli maximum. 

 

Male On A Couch Holding A Pause Button Icon

 

Iná forma vzdelávania, iný zážitok

Nahratý online tréning zase dáva možnosť vzdelávať sa naozaj kedykoľvek a kdekoľvek a prehrať si opätovne pasáž, ktorej ste hneď neporozumeli. Jeho sila spočíva v schopnosti zjednodušiť konzistenciu posolstiev a podať ich komplexne bez možného prerušenia diskutujúcich. Prezenčná forma vzdelávania má rovnako svoje plusy. Vďaka bezprostrednému priamemu kontaktu dokáže lektor účastníkov vnímať nielen cez obrazovku, ale komplexne. A platí to aj opačne. Budovať vzťahy a mať spoločné zážitky počas tréningu, ale aj pri káve počas pauzy, je príjemne „ľudské“. Nemusíte sa spoliehať na techniku, ktorá môže zlyhať v tej najmenej vhodnej chvíli. 

1 300 školení, viac ako 120 školiteľov a odborníkov

Najširšiu ponuku online kurzov a firemných školení na trhu poskytuje slobodná platforma Workshop.sk. Lektori a kouči si tu môžu otvárať tréningy prezenčne alebo VILT, teda online. Otvorením kurzu však podpora nekončí. Lektori získajú vlastný e-shop, nástroje na plánovanie kurzov, online profil, automatizovaný objednávkový a fakturačný proces, marketingovú podporu a profesionálny support. Online kurzy môžete vyberať zo širokej ponuky na https://workshop.sk/kurzy. 

Stretávate sa so slabou motiváciou alebo komunikáciou vašich zamestnancov? Potrebujete zlepšiť úroveň ich leadershipu, angličtiny či práce s Excelom? Vyskladajte zamestnancom a manažérom rozvojový program na mieru. Téma tréningu, lektor a spôsob realizácie (online či prezenčne) závisí len od vašej voľby. Na platforme získate maximálnu kontrolu nad vzdelávaním zamestnancov či manažérov. 

 

Autor: Adriana Blahová