5 najčastejších mýtov o použití psychodiagnostiky vo firmách

2020-04-23 11:19:00

Rozhodnutia. Robíme ich každý deň a nie vždy, je to jednoduchý proces. Nech už sa však rozhodujeme o čomkoľvek, dobré rozhodnutie v sebe ideálne spája objektívne dáta a zdravý úsudok.  Tak prečo by rozhodovanie o zamestnancoch malo vyzerať inak?

Vo firmách denne padnú tisícky rozhodnutí o tom, kto obsadí voľnú pozíciu, koho poslať na tréning alebo ktorý zo zamestnancov bude povýšený.  Napriek tomu,  iba menej než  50% týchto rozhodnutí vychádza z objektívnych dát. Prečo je tomu tak?

Je dokázané, že vedecky podložené hodnotiace nástroje spoľahlivo pomáhajú pri výbere a rozvoji zamestnancov. Testovanie v spojení s interpretáciou výsledkov často  tiež dokáže odhaliť jedinca,  s najväčším potenciálom uspieť na najvyšších pozíciách.  A napriek tomu veľa firiem nevidí a nevyužíva benefity hodnotenia, kvôli niektorým bežným mýtom o tom ako psychodiagnostika v pracovnej oblasti funguje.

Mýtus #1 – Testovanie nemá žiadnu pridanú hodnotu

Dôkazy však hovoria o opaku. Výskumy a prípadové štúdie už desiatky rokov poukazujú na to, že práve testovanie je najsilnejším prediktorom úspešnosti v práci a stále je najpresnejším nástrojom pre identifikáciu najvhodnejších kandidátov a kandidátov s najvyšším potenciálom.

Hodnotenie vedomostí a schopností je však len jedným z aspektov. Čoraz viac firiem hodnotí aj kompetencie ako pripravenosť na zmenu, schopnosť spolupracovať a leadership. Tieto atribúty sú potom spájajú s hodnotami a cieľmi firmy pri strategickom riadení ľudského kapitálu.

 

Mýtus #2 – Hodnotenie patrí iba do recruitingu

Približne 50% HR profesionálov tvrdí, že zvyčajne nemajú k dispozícii dostatočné množstvo informácií, aby sa dokázali dobre rozhodnúť ohľadom ľudí. Zmysluplné hodnotenie znižuje riziko zlého rozhodnutia, ale  nielen pri výbere. Výsledky pomáhajú aj pri povyšovaní, rozvoji a budovaní či pretváraní tímov.

Testy a dotazníky ponúkajú jedinečný spôsob ako nazrieť do schopností jednotlivcov aj skupín. Sú cenným nástrojom pri identifikácii silných stránok a špecifikácii rozvojových potrieb. Dobre poznať slabé miesta ale aj prednosti svojich ľudí je pre firmu užitočné v každej situácii. Mimoriadne z toho však dokáže benefitovať vždy keď stojí pred nejakou novou výzvou.

 

Mýtus #3 – Testovanie odstrašuje kandidátov

Pravdou je že kandidátov nestraší ani nehnevá samotné testovanie. To čo ich najviac znepokojuje a odrádza najviac je nedostatočná transparentnosť výberového procesu. Kandidáti chcú vedieť najmä prečo a na aký účel sa testovanie používa, aký je štandardný postup a či budú mať k svojim výsledkom prístup. V momente keď im tieto informácie poskytnete a umožníte im porozumieť tomu, prečo majú testovanie absolvovať, drvivá väčšina s ním nebude mať žiadny problém.

 

Mýtus #4 – Testy sa dajú ľahko oklamať

Pokiaľ si dáte záležať na výbere hodnotiacich nástrojov, naozaj nie je jednoduché počas testovania podvádzať. Samotné testy a dotazníky sú navrhnuté tak, že výrazne  obmedzujú možnosti ako ich oklamať. „Vylepšiť“ si  životopis alebo zavádzať počas pohovoru je v porovnaní s tým pomerne jednoduché.

Dôveryhodné a kvalitné testovacie nástroje obsahujú viaceré bezpečnostné prvky, ktoré fungujú ako detektory podvodu. Napríklad náhodný generátor otázok zabezpečí, že každý jeden test bude obsahovať jedinečnú sadu úloh takže ani dvaja kandidáti ktorí sa testujú súčasne vedľa seba nebudú mať rovnaký test. Okrem iného nástroje vyhodnocujú aj nezvyčajné vzorce odpovedí a detekujú ak sa kandidát sa snaží svoje odpovede nejakým spôsobom štylizovať. Pri snahe skryť alebo zmanipulovať svoje skutočné preferencie sa to odrazí na nízkom skóre konzistencie odpovedí. 

 

Mýtus #5: ROI hodnotenia sa nedá zmerať (ROI= return-on-investment)

HR tímy dnes už štandardne musia preukázať dopad hiring procesov na biznis výsledky firmy. Navyše, predstavu o tom, ako nákladné sú zlé výberové rozhodnutia má asi každý. Hodnotenie môže pomôcť pri zbere dát a údajov o produktivite, pracovnom výkone budúcom potenciáli alebo angažovanosti zamestnancov.

Obrovský benefit je zjavný, najmä ak poukážme na prepojenie medzi dobrými výsledkami testov a tými zamestnancami, ktorí dobre plnia svoje pracovné úlohy prípadne sú neskôr pripravení na povýšenie.

Z dlhodobého hľadiska,  výsledky testovaní poskytujú agregované dáta, ktoré majú obrovskú výpovednú hodnotu  a prinášajú informácie o silných stránkach ale aj limitoch ľudského kapitálu firmy. A to sú informácie, ktoré si žiadna spoločnosť nemôže dovoliť ignorovať. Pomocou nástrojov, ktoré objektívne posudzujú schopnosti a zručnosti, dokážete zvýšiť výkon zamestnancov a maximalizovať využitie ich potenciálu. Takýto prístup Vám poskytne konkurenčnú výhodu a podporí rast. A do toho sa už predsa oplatí investovať.

 

A čo Vy, stretli ste sa s niektorým z týchto mýtov aj vo Vašej firme? Alebo sú u Vás už všetky zbúrané? Dajte nám vedieť 

Zdroj : shl.com