Privacy Policy

 

Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorá prichádza s tým, že nám Vaše osobné údaje zveríte a preto tieto náležitým spôsobom chránime. Zaviedli sme technické, organizačné a operačné opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečnosť Vašich údajov a chrániť ich pred stratou alebo zneužitím.

 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo. To znamená údaje ako Vaše meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, sú Vašimi osobnými údajmi.

 

Prevádzkovateľom je spoločnosť RecruitMen&Developium Group s. r. o., so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO 46 554 921, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 79943/B, ktorá prevádzkuje tento web.

 

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailovej adresy info@rdg.sk alebo telefónneho čísla +421 905 123 456.

 

Sprostredkovateľmi sú spoločnosti Recruitmen&Developium Group, so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO 46 554 921, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 79943/B; Developium s.r.o., so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO 44 392 966, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 54401/B.; RecruitMen, s.r.o., so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO 36 745 456, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 44822/B a cut-e Slovakia s.r.o., so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO 46 554 572, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 80002/B, ktoré zabezpečujú jednotlivé propagované služby.

 

Aké osobné údaje internetová stránka RDG.sk spracúva a za akým účelom?

 

Internetová stránka RDG.sk spracúva Vaše osobné údaje v prípade a v rozsahu v akom ste nám Vy tieto údaje poskytli. Napríklad v  prípade, ak sa na internetovej stránke zaregistrujete, odoberáte náš newsletter alebo využijete náš kontaktný formulár. Vaše osobné údaje vždy spracúvame v súlade s účelom a právnym základom, ktorý sme Vám oznámili.

 

Ak sa zaregistrujete na odber nášho newslettru, aby ste boli informovaní o našich ponukách, spracúvame vaše celé meno a e-mailovú adresu. Službu zasielania newslettru nám zabezpečuje dodávateľ, spoločnosť sendiblue, Vaše osobné údaje budú teda poskytnuté nášmu dodávateľovi za účelom poskytovania služby newslettru. Náš dodávateľ je sprostredkovateľom a je viazaný zákonom aj zmluvne k tomu, aby zabezpečoval ochranu a bezpečnosť Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu.

 

Keď sa s nami  skontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, spracúvané budú Vaše celé meno a e-mailová adresa, prípadne iné osobné údaje, ktoré Vy v kontaktnom formulári uvediete. Vaše osobné údaje budú použité na zodpovedanie vášho dotazu alebo na poskytnutie poradenstva, ktoré hľadáte. Základom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas.

 

Vždy, keď je spracovanie vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním. Bohužiaľ Vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré z našich služieb, pre ktoré potrebujeme Vaše osobné informácie, ak nám súhlas neposkytnete. Ďalšie informácie o tom, ako odvolať súhlas, nájdete v kapitole "Aké sú vaše práva" nižšie.

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, pokým budete využívať naše služby. Ako všeobecné pravidlo vymažeme osobné údaje po tom, ako sme Vám prestali poskytovať naše služby, pokiaľ nám platné všeobecne záväzné právne predpisy neuložia povinnosť Vaše údaje spracúvať a/alebo uchovávať po dlhšiu dobu. V prípade, že požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov alebo odvoláte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov a my nie sme nútení na základe platných predpisov údaje spracúvať a/alebo uchovávať, tak ich do 30 dní od Vašej žiadosti vymažeme.

 

Aké sú Vaše práva?

 

Na základe právnej úpravy EÚ o ochrane osobných údajov, máte nárok na rôzne práva, ktoré Vám pomôžu kontrolovať používanie a spracovanie Vašich osobných údajov. Máte nárok byť informovaný o tom, ktoré osobné údaje, týkajúce sa Vás, sú spracované, na aký účel, na akom právnom základe, komu sú Vaše údaje sprístupnené. Všetky tieto informácie Vám budú priznané, samozrejme, bezplatne, zvyčajne 30 dní odo dňa Vašej žiadosti.

Máte právo na opravu alebo vymazanie Vašich nepresných, nekompletných alebo zastaraných osobných údajov. Ak by Vaše spracovanie osobných údajov nebolo v súlade s platným právom, alebo by už spracované osobné údaje boli nekompletné alebo nepresné, prirodzene, môžete požiadať o opravu, vymazanie alebo blokovanie osobných údajov. Taktiež môžete vzhľadom na Vašu osobitnú situáciu a zo závažných legitímnych dôvodov vzniesť námietku ku spracovaniu Vašich osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme. Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu. Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

 

Ak ste si uplatnili svoje právo, ak to bude možné, oznámime to tretím stranám. Vašu žiadosť splníme, pokiaľ nebudeme nútení spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s našimi právnymi povinnosťami, zvyčajne do 30 dní od vašej žiadosti.

Ak chcete uplatniť svoje práva, jednoducho nám pošlite email so žiadosťou. Ak si neželáte dostávať naše informačné newslettre, môžete použiť aj odkaz na zrušenie odberu, ktorý nájdete v spodnej časti každého newslettru.

V prípade nášho nesúladu s vašou žiadosťou môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/node/148 . 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, neváhajte nám poslať e-mail na info@rdg.sk.

 

Vyhlásenie o cookies

 

Čo sú cookies?

Aby sme lepšie pochopili, aké služby sú cenné pre našich zákazníkov, používame "cookies". Súbory cookies sú malé kúsky údajov ukladané v adresároch prehliadača Vášho počítača alebo mobilného zariadenia počas prehliadania určitých webových stránok. Súbory cookies umožňujú webovému serveru zapamätať si Vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a ďalšie predvoľby zobrazovania) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte opakovane zadávať, keď sa vrátite na webovú stránku alebo surfujete z jednej webovej stránky na druhú. Súbory cookies sú navrhnuté a používané na zlepšenie Vášho používateľského zážitku tým, že webovým stránkam umožňujú rozpoznať Vaše zariadenie a tiež Vám napomáhajú v navigácii na webovej stránke. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako napríklad počet návštevníkov webových stránok ako aj najčastejšie navštevované sekcie webových stránok. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby. Všetky bežné prehliadače umožňujú spravovať súbory cookies v rámci svojich nastavení. Viac informácií o cookies a ich správe nájdete na www.aboutcookies.org.

 

Ako používame cookies?

Cookies používame na našich webových stránkach, aby ste mali z návštevy webovej stránky www.workshop.sk príjemný a spoľahlivý zážitok. Používanie súborov cookies umožňuje plne využiť všetky dostupné funkcie tejto webovej stránky.

 

Súhlas

Udelením Vášho súhlasu / používaním našich webových stránok akceptujete, že sú cookies používané v súlade s týmito pravidlami. Používaním našich webových stránok Váš webový prehliadač automaticky prijíma súbory cookies, pokiaľ ste nezmenili nastavenia prehliadača. V prípade, že nesúhlasíte s používaním súborov cookies, musíte v nastavení prehliadača zakázať súbory cookies alebo sa zdržať návštevy tejto webovej stránky. Upozorňujeme, že ak nebudete súhlasiť s uložením súborov cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať konkrétne funkcie tejto webovej stránky.

 

Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies používame na nasledujúce účely:

Pôvod cookies

Ako dlho zostanú cookies vo Vašom zariadení?

 

Na aký účel sa cookie spoužívajú?

Názov cookies

Google Analýzy


2 roky

 

Na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci stránky používajú, používame súbory cookie služby Google Analytics vložené na našich webových stránkach. Tieto informácie používame na zostavovanie prehľadov a na pomoc pri zlepšovaní webu. Súbory cookie zhromažďujú informácie v anonymnej forme vrátane počtu návštevníkov stránky, na ktorých návštevníci prichádzajú na stránky a navštívených stránok.

Kliknite sem a prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov služby Google Analytics. 

_ga

 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, prosíme, neváhajte nás kontaktovať na info@rdg.sk